Foto: Rolf Andersson Genom en ny områdesindelning hoppas man i Jämtland att årets kvot fylls.(Karta Länsstyrelsen)

Flest björnar har fällts i Gävleborg och Dalarna

I gryningen startade årets licensjakt på totalt 622 björnar i sju län. I Gävleborg och Dalarna har 17 björnar fällts i vardera län. I Jämtland, som har högst tilldelning, har ingen fälld björn inrapporterats ännu.

Jämtland är landets mest björnrika län. Vid den senaste spillningsinventeringen uppskattades antalet till en bit över 1000. Förra årets tilldelning var 200 björnar, en kvot som var knepig att fylla och ”bara” 167 fälldes. I år är jägarnas utmaning ännu större med en tilldelning på 220.

Ny områdesindelning

Till P4 Jämtland säger rovdjurshandläggare Emma Andersson att Länsstyrelsen hoppas på att den nya områdesindelningen där jakten styrs till tre områden i de nordvästra delarna av länet, där det bedrivs rennäring, ska bidra till att man lyckas fylla kvoten vid årets jakt.

Lägesrapport söndag 17.00

Efter en dags jakt är totalt 43 björnar fällda i sex län, tilldelning inom parentes; 17 (120) björnar i Gävleborg, 17 (48) i Dalarna, tre (85) i Västernorrland, tre (91) i Västerbotten, tre (91) i Norrbotten. Den björn som tidigare rapporterats påskjuten i Värmland har efter Länsstyrelsens skottplatsundersökning bedömts vara oskadd. Därmed återstår hela tilldelningen (3) i Värmland. Även i Jämtland är antalet fällda björnar noll (220).