Foto: Kjell-Erik MoseidRegeringen får påtryckningar från FN:s rasdiskrimineringskommitté om att det är för många renar som tas av rovdjur. Sverige bör leva upp till att rovdjursskadorna är max tio procent, anser FN-kommittén.

FN-stöd för färre rovdjur bland renar

Renskötare applåderar kritiken från FN:s rasdiskrimineringskommitté mot att svensk rovdjurspolitik innebär att för många renar tas av rovdjur. Det är bra att frågan lyfts till en högre nivå. Förhoppningsvis börjar svenska staten agera, säger renskötaren Niila Inga.

Slutsatsen från FN-kommittén är att Sverige inte lever upp till målet att max tio procent av renarna ska tas av rovdjur. Uttalandet från rasdiskrimineringskommittén går ut på att Sverige ska genomföra rovdjurspolitiken som beslutades 2013, så att renskötare kompenseras helt för skador som orsakats av rovdjur.
”Sverige ska också fortsätta samråden för att se till att den beslutade toleransnivån på 10 procents rovdjursskador ska efterlevas”, skrivs det i FN- rekommendationen.
I själva verket kan det vara 40 procent av renarna i som tas av rovjdur.

Stöd för färre rovdjur
Vid förhöret i Geneve deltog företrädare för samerådet. Samerådets president Åsa Larsson-Blind anser i ett pressmeddelande att FN-rekommendationerna är ett stöd för färre rovdjur i renskötselområdet.
– Vi förväntar oss nu att Sverige rättar sig efter dessa väldigt konkreta rekommendationer och omedelbart vidtar åtgärder och tillåter jakt som tar ned rovdjurstrycket till en nivå som motsvarar de utlovade 10 procenten. Dessutom att man antar ett ersättningssystem som fullt ut kompenserar renskötaren för den skada hon eller han faktiskt lidit på grund av rovdjuren, kommenterar hon.

Staten börjar agera?
– Det är bra att frågan lyfts till en högre nivå. Förhoppningsvis börjar svenska staten agera. Samtidigt är det bra att det rasistiska också lyfts, säger Niila Inga till Sameradion.
Han är renskötare och ordförande i Laevas sameby i Kiruna kommun.
– Det bästa vore ju om det blir en förordning såsom Svenska samernas riksförbund och Sametinget krävt, så att vi kan minska antalet rovdjur, tillägger Niila Inga.
Statssekreterare Per Olsson Fridh var delegationsledare för Sverige under förhöret. Han pekar på att det är näringsdepartementet som får ta tag i frågan.

”Finns lite olika bilder”
– Det framgick under dialogen att det finns lite olika bilder på hur den här efterlevnaden fungerar och det är uppfattningar och vittnesmål som vi behöver fördjupa oss ifrån regeringen sida, säger han till Sameradion.
– Det är ju viktigt att vi använder dem här rekommendationerna i det fortsatta reformarbetet och vi har ju höjt ambitionen i arbetet för det samiska folket under mandatperioden på ett antal områden, tillägger Per Olsson Fridh.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...