Fördubblad rådjursstam på Gotland

Det kan finnas betydligt fler rådjur på Gotland än man först trodde. Nu bedöms populationen vara omkring 4 500 djur – inte 2 000, som man trodde förra året.

Den nya spillningsinventeringen på Gotland är mer omfattande – och därför säkrare – än den som gjordes förra året. Det finns dock fortfarande en felmarginal, nämligen plus-minus 2 100 djur. Den nya inventeringen tyder på att rådjurstätheten är omkring 15 djur per 1 000 hektar på huvudön.
– Och de kommer säkert öka ännu mer framöver, säger Johan Thomsson, ordförande i Gotlands jägargille, till helagotland.se.
För närvarande skjuts 500–600 rådjur årligen under jakt på Gotland.
Redan förra året konstaterades att rådjursstammen hade fördubblats sedan 2003, då den gotländska rådjursstammen bedömdes till 900 djur. De första rådjuren introducerades på ön för drygt 20 år sedan och stammen har sedan dess vuxit, vilket bland annat märkts i olycksstatistiken.