Förebyggande jakt på tolv lodjur

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat att bevilja tillstånd för skyddsjakt på totalt tolv lodjur, fördelade på två samebyar.

Det är Jijnjevaerie och Jovnevaerie samebyar som får skyddsjaga sex lodjur var, skriver länsstyrelsen i Jämtlands län på sin hemsida.
Enligt länsstyrelsen är bakgrunden till beslutet riksdagens fastslagna toleransnivå om att rennäringen ska lida maximalt 10 procents förlust orsakad av rovdjur.
I Jijnevaerie sameby har man haft en årlig förlust på cirka 70 procent under åren 2007-2010, vilket har lett till att de fått slakta betydligt färre renar än de tänkt.
I Jovnevaerie sameby ligger åretruntmarkerna i anslutning till områden som är särskilt viktigt som bete, eftersom områdets granskogar erbjuder ett stort utbud av både svampar och lavar. Det finns även en dokumenterat hög skadebild orsakad av lodjur i området.
Beslutet gäller från den 20 mars till den 15 april.