Mostphotos Medlen från viltvårdsfonden ska gå till "att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen".

Föreningar ansöker om 27 miljoner ur viltvårdsfonden

I januari 2022 meddelas vilka organisationer som beviljas bidrag ur viltvårdsfonden. Jägarnas Riksförbund, JRF, har ansökt om 8,9 miljoner kronor i organisationsbidrag.

I maj stod det klart att Naturvårdsverket endast beviljat två ansökningar bidrag ur viltvårdsfonden 2021. Jägarnas Riksförbund fick 8,4 miljoner och Specialklubb för kontinentala fågelhundar 300 000 kronor.

Det var första gången som en prövning gjordes enligt den nya förordning som styr hanteringen av viltvårdsfonden. Kriterier som måste uppfyllas är att den sökande organisationen är ideell, rikstäckande och bedriver en verksamhet som är förenlig med jaktlagen och främjar viltvården.

Utbildningar och löner

I år har Naturvårdsverket tagit emot tio ansökningar om bidrag på sammanlagt 27 miljoner kronor. JRF har ansökt om 8,9 miljoner i organisationsbidrag som ska bland annat ska gå till utbildningar, löner, resekostnader, lokaler och inte minst aktiviteter riktade till medlemmarna.

Enligt Naturvårdsverkets hemsida kommer besked angående vilka föreningar som får bidrag att meddelas av generaldirektör Björn Risinger under januari 2022.

Vid det tidigare förfarandet skickade Föreningen Jaktkritikerna och Naturskyddsföreningen in ansökningar utan framgång, de har valt att inte söka bidrag ur 2022 års fond.

Har inte gett upp

Men Svenska Rovdjursföreningen har inte gett upp och gör ett nytt försök med en ansökan om organisationsbidrag på 4,2 miljoner kronor per år under tre år – summa 12,6 miljoner kronor. I sin ansökan anger föreningen att närmare hälften av pengarna ska användas till att anställa två personer. Resten ska gå till debatt, remissförfattande, utbildning och rovdjursavvisande stängsel.

Bland andra sökanden finns fågelhundsklubben som fick 300 000 kronor 2021, för 2022 ansöker klubben om lika mycket. Stiftelsen rovdjurscentret de 5 stora ansöker om 6,8 miljoner och Svenska älghundsklubben om strax över 1,1 miljoner.