Företrädare för Djurens rätt har gjort olagliga aktioner

Det finns starka kopplingar mellan Djurens rätt och djurrättsaktivister som utfört brottsliga handlingar. Det visar en kartläggning som gjorts av tidningen Svensk Jakt.
Företrädare för Djurens rätt har flera gånger förklarat att de tar avstånd från alla olagliga aktioner.

Men ända fram till 2004 hade Djurens rätt en positiv inställning till civil olydnad för djuren. Att göra inbrott och förstöra anläggningar sågs som något positivt, så länge inga människor kom till skada.

Ordföranden i Djurens rätt, Per-Anders Svärd, hävdar att Djurens rätt aldrig gett sitt stöd till någon olaglig aktion.

Men Svensk Jakts undersökning visar att flera medlemmar i Djurens rätt även har varit aktivister i rörelsen Räddningstjänsten, som utfört flera djurrättsrelaterade brott.

En aktivist utförde 2002 två aktioner och dömdes för djurrättsbrott i Räddningstjänstens regi. Den aktivisten valdes samma år in i förbundsstyrelsen för Djurens rätt.

En annan aktivist gjorde inbrott och stal hönor. Året efter blev hon vald till ordförande i Göteborgsavdelningen för Djurens rätt.

En man som utfört jaktsabotage har varit med och gjort förbundets tidningar.

En aktivist som dömts till tio månaders fängelse för att ha förstört ett äggkläckeri jobbar för Djurens rätts webbredaktion i Stockholm.

Därmed går det att visa att det finns starka kopplingar mellan Räddningstjänsten och Djurens rätt, enligt Svensk Jakt.

På sin hemsida ger Djurens Rätt även utrymme till brottslingar som får berätta om sina aktioner.

En aktivist som dömts till åtta månaders fängelse för att ha brutit sig in och förstört ett slakteri hyllas som hjälte på Djurens rätts hemsida.

Faktum är att kopplingen till olagliga djurrättsaktioner går ända upp i regeringen.

Demokratiministern Jens Orback satt så sent som 2002 i förbundsledningen för Djurens rätt. Förbundet stödde då fortfarande aktioner som stred mot demokratiskt stiftade lagar, till exempel inbrott och sabotage av anläggningar som sysslade med djuruppfödning eller slakt.

Demokratiminister Jens Orback vägrar att kommentera detta, men hälsar via sin pressekreterare att han alltid tagit avstånd från olagligheter.