Foto: Shutterstock Vargspillningen har skickats in för analys med målet att fastslå hur många och vilka vargar som rör sig i området.

Förlängd skyddsjakt på varg i Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarna har beslutat om utökat jaktområde och förlängd jakttid i samband med skyddsjakt på varg i Idre. Två angrepp på ren är konstaterade och nu hoppas man på spårsnö för effektivare jakt.

Det var den 9 september som länsstyrelsen i Dalarna beslutade om skyddsjakt efter en varg som rört sig på Idre nya samebys samlingsområden.

Två förlängningar

Beslutet har nu förlängts vid två tillfällen efter att tre vargangripna renar besiktigats i slutet av september. Sammanlagt har fem renar konstaterats vargdödade i området efter besiktning.

Enligt beslut om förlängning den 28 september får skyddsjakten pågå till och med den 27 oktober.

Väster om området

Eftersom det senaste angreppet skedde väster om det tidigare jaktområdet och mer spillning från varg har påträffats i området har samebyn beviljats jakt i ett utökat område.