Forskarkameror i dalaskogar

Det skandinaviska vargforskningsprojektet vid Grimsö forskningssgtation har ansökt om tillstånd hos länsstyrelsen i Dalarna om att få sätta upp kameror på olika platser i länet. Syftet är att se hur vargar och björnar samspelar kring kadaver i skogen.

– Framförallt vill vi titta närmare på hur björn och vargar utnyttjar samma typ av kadaver, hur interaktionen mellan dessa är, säger projektledare Håkan Sand till Dalarnas Tidningar.
Länsstyrelsen har gett tillstånd att använda fyra kameror i Älvdalen, Mora, Orsa, Rättvik, Falun, Hedemora, Avesta, Smedjebacken och Ludvikas kommuner.
För att hitta kadaver ska man följa radiomärkta vargar.
Tillståndet gäller mellan 1 februari till 31 maj varje år fram till och med 2016.

Samhällsintresset väger tyngre
När det gäller jägarnas åtelkameror anser länsstyrelsen att kameraövervakning i naturen kan gälla platser där människor passerar för rekreation. Då förväntar sig allmänheten inte att utsättas för kameraövervakning.
Men i det här fallet anser länsstyrelsen att forskarnas övervakning sker i marker där väldigt få friluftsmänniskor passerar. Dessutom väger samhällsintresset av viltforskningen tyngre än enskildas intresse av att slippa bli kameraövervakade.