Ett färskt förslag till miljöministern belyser hur till exempel svart noshörning kan få bättre skydd, utan att jakten inskränks.
Foto: Shutterstock/Sivandar Ett färskt förslag till miljöministern belyser hur till exempel svart noshörning kan få bättre skydd, utan att jakten inskränks.

Förslag om trofésekretess gynnar djuren

I framtiden kan importtillstånd för jakttroféer sekretessbeläggas enligt ett förslag som nyligen överlämnades till miljöministern. Målet är att minska risken för att dyrbara troféer stjäls och den illegala handeln ökar.

Det är Altinget som rapporterar om förslaget som presenterats av artskyddsutredaren Lars Tysklind. I skrivelsen som han nyligen lämnade in till miljöminister Per Bolund (MP) föreslås bland annat att personuppgifter i tillstånd om import av jakttroféer ska kunna sekretessbeläggas.
Skälet till detta är, enligt vad Lars Tysklind säger till tidningen, inte att personer som reser på jaktresor ska skyddas från medial uppmärksamhet.

Stöldbegärliga troféer
Skälet är i stället att troféerna är stöldbegärliga. Går det lätt att få fram uppgifter om var de förvaras ökar risken för att den kriminella verksamheten kopplad till troféer också blir mera omfattande.
Den illegala handeln ökar då vilket i förlängningen bidrar till att skyddade arter kommer att jagas olagligt. I utredningen nämns speciellt noshörningshorn och elfenben i sammanhanget.
I vilken omfattning det redan skett att svenskar med trofésamlingar har utsatts för inbrott lyfts inte i utredningen.
– Det kan jag inte svara på, men vi har fått uppfattningen om att det är ett problem, säger han och tillägger:
– Frågan har uppstått under utredningens möten med expertgruppen.

”Granska de här personerna”
Djurrättsalliansen och dess ordförande, Daniel Rolke, kritiserar utredningens slutsatser.
Till Altinget säger han:
– Troféjakt är kontroversiellt och många föredrar att vara anonyma. Men vi tycker det finns ett problem med att införa sekretess, man bör kunna granska de här personerna.