– Tvärtom visar den gångna försöksperioden att alla inblandade har tagit ansvar. Det blev inte alls den slakt av rovdjur som de värsta kritikerna förutspådde, säger JRF-basen Conny Sandström.
– Tvärtom visar den gångna försöksperioden att alla inblandade har tagit ansvar. Det blev inte alls den slakt av rovdjur som de värsta kritikerna förutspådde, säger JRF-basen Conny Sandström.

Försökstiden för paragraf 28 förlängs

Naturvårdsverket föreslår en ny försöksperiod för den nya rätten att skydda sina djur från rovdjur. JRF:s förbundsordförande, Conny Sandström, är bestört över att förordningen inte permanentas i lagstiftningen.
– Alla farhågor om missbruk har kommit på skam. Jag är mycket förvånad, säger han.
Även jordbruksministern och miljöministern konstaterar i en kommentar att den nya förordningen använts på förväntat sätt.

Regeringen införde i maj 2007 på försök en ny förordning, ett tillägg till paragraf 28 i jaktförordningen, om utökade möjligheter för tamdjursägare och vårdare att skydda sina djur mot angrepp av rovdjur även utanför hägn. De har rätt att fälla ett rovdjur som angriper eller skadar tamdjur och har även rätt att skjuta om det är uppenbart att ett angrepp är nära förestående och inte går att avbryta med till exempel skrämselåtgärder.
Resultatet blev att sex vargar och en björn har fällts och att det inte har påverkat utvecklingen av stammarna negativt, enligt Naturvårdsverket.

För kort tid
– Förordningen har funnits i 1,5 år och det är för kort tid för att med stor säkerhet kunna bedöma effekterna på såväl rovdjurstammarnas utveckling som rättstillämpningen. Därför föreslår vi att utvärderingstiden förlängs med tre år innan förordningen införlivas i lagstiftningen, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Både Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten riktar emellertid allvarlig kritik mor den nya förordningen.

”Fredningen sätts ur spel”
Myndigheterna anser att fredningen av rovdjur i praktiken sätts ur spel i fall med hänvisning till förordningen. Det finns risk att den kan utvecklas till ett verktyg för de som uppsåtligen har intresse att döda rovdjur.
– Det är uppenbara svårigheter att utreda händelser när det bara finns skyttens berättelse som underlag. Förundersökningar läggs ofta ner tämligen omgående. Trots brottsplatsundersökningar kan det vara svårt att motbevisa eller styrka skyttens berättelse, säger kriminalkommissarie Gunnar Grönkvist på Rikspolisstyrelsen.
Åklagarmyndigheten anser att möjligheten att lagenligt döda rovdjur har utvidgats.
– Det är i praktiken mycket svårt att motbevisa en skytt som hävdar att hans tamdjur hotats av ett rovdjur. Samma gäller om hans berättelse är osann, säger överåklagare Peter Hertting.

Det blev ingen rovdjursslakt
Jägarnas Riksförbunds ordförande, Conny Sandström, är bestört över Naturvårdsverkets bedömning att försökstiden bör förlängas med tre år.
– Tvärtom visar den gångna försöksperioden att alla inblandade har tagit ansvar. Det blev inte alls den slakt av rovdjur som de värsta kritikerna förutspådde. Och så sent som på vår årsstämma uttryckte jordbruksministern sitt stöd och sin uppskattning över hur väl den nya regeln har fungerat.
– Därför blir jag mycket förvånad när jag tar del av Naturvårdsverkets förslag, tillägger JRF-basen.

Förtroendet undergrävs

Conny Sandström anser att det inte är någon tvekan om att förordningen ska föras in i den ordinarie lagstiftningen och permanentas.
– Att Naturvårdsverket ändå går fram med detta skapar inget bra diskussionsklimat och undergräver förtroendet mellan parterna, säger Conny Sandström.

Regeringen kommenterar
Jordbruksdepartementet ska nu jobba vidare med Naturvårdsverkets förslag. Men redan vid offentliggörandet av Naturvårdsverkets förslag gick regeringen ut med en skriftlig kommentar:
– Regeringen konstaterar att utvärderingen visat att förordningen använts på ett förväntat sätt som inte påverkat rovdjursstammarna negativt och inga överträdelser har heller konstaterats, säger miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson.