En tik av rasen american staffordshire terrier var smittad av Brucella canis. Nu är hon avlivad och smittspårning pågår. Hunden på bilden är inte samma hund.
Foto: Zuzule/Shutterstock.com En tik av rasen american staffordshire terrier var smittad av Brucella canis. Nu är hon avlivad och smittspårning pågår. Hunden på bilden är inte samma hund.

Första fallet av Brucella canis i Sverige

För första gången har hundsjukdomen Brucella canis konstaterats i Sverige. Bakterien orsakar sterilitet och aborter hos hundar och kan i undantagsfall smitta människa. 

Den tik som visade sig bära på smittan har avlivats. Nu pågår smittspridning och provtagning för att hindra smittspridning.

Den drabbade tiken var av rasen american staffordshire terrier och var importerad från Polen, där den även blivit parad. 

I juni aborterade tiken en kull och för att ta reda på orsaken togs prover. Dessa visade positivt för Brucella canis hos både SVA och hos EU:s referenslaboratorium. Tiken avlivades omgående efter ett beslut från Jordbruksverket, så att smittan inte skulle föras vidare. 
Hannen, som misstänks ha smittat tiken, är född i Serbien. Han har konstaterats ha sänkt fertilitet, vilket är ett symtom på sjukdomen. Hannen finns nu i Sverige.
Ökad risk para över landsgränser
– Man ska inte avla på djur som är smittade med Brucella canis. Det är alltid en ökad risk att para i ett annat land eller importera hundar, säger Pia Ehrenpris, veterinär vid Jordbruksverket.
– Vi rekommenderar alla djurägare att vara noggranna i kartläggningen av de djur som används i avel eller importeras. Många sjukdomar, som till exempel leptospiros kan ofta uteslutas genom en förebyggande provtagning före parning eller import, fortsätter Pia Ehrenpris.
Smittar främst genom parning
Smittan sprids i huvudsak genom parning, men kan även smitta via exempelvis aborterat material, mjölk och urin. I undantagsfall kan även människor smittas.
Förutom den huvudsakliga följden, nedsatt fertilitet, drabbas smittade hundar av problem med rygg, ögon och hud. Det förekommer också att hunden inte visar symtom alls.
Behandling av en smittad hund garanterar inte att den någonsin blir av med bakterien.