Till hösten 2021 kan det bli flytt av en invandrarvarg från renskötselområdet till Mellansverige, men det kommer inte att ske varje år, meddelar Naturvårdsverket.
Foto: Naturvårdsverket Till hösten 2021 kan det bli flytt av en invandrarvarg från renskötselområdet till Mellansverige, men det kommer inte att ske varje år, meddelar Naturvårdsverket.

Första vargflytten kan ske i höst

Den första sövningen och flytten av en finsk-rysk varg som vandrat in till renskötselområdet kan ske under hösten 2021. Vargen sätts i så fall ut någon stans i Mellansverige för att ”förnya vargstammen genetiskt”.

Innan dess ska det till våren 2021 tas fram en handlingsplan för invandrarvargar i renskötselområdet, meddelar Naturvårdsverket.
Det ska ske i samarbete mellan länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. I samarbetet för handlingsplanen ingår även Sametinget, samernas riksförbund och en representant för samebyarna.

Minst vart femte år
I flera fall lär det även i fortsättningen bli så att ”genetiskt värdefulla” invandrarvargar avlivas för att freda renskötseln. Målet för den svenska vargpolitiken är att det ska finnas minst 300 vargar. Men då är villkoret att det minst vart femte år är en invandrarvarg som reproducerar sig med de skandinaviska vargarna söder ut.
– Vid behov kan en av åtgärderna bli flytt av genetiskt viktig varg. Detta är dock inte en normal förvaltningsåtgärd, utan kan ske som en åtgärd om det behövs för att förstärka vargstammen genetiskt. Vi ser inte att flytt kommer att vara aktuellt varje år, säger Magnus Eklund, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Bland annat smittskyddet skärskådas
Från och med hösten 2021 kan alla praktiska förutsättningar för vargflytt vara klara, bedömer han. Handlingsplanen är bara en pusselbit.
– I arbetet ingår bland annat samverkan med Finland kring DNA-analyser, upphandlingsavtal med sövnings- och märkningsteam och samråd i smittskyddsfrågor med Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. Vi ska även invänta länsstyrelsernas regeringsuppdrag att utse möjliga områden för utsättning vid flytt, förklarar Magnus Eklund.

Dyrt och verkningslöst
Jägarnas Riksförbund, JRF, har riktat hård kritik mot att det ska flyttas varg igen, eftersom det varit både dyrt och verkningslöst.
JRF har till och med uppmanat länsstyrelserna att vägra peka ut lämpliga utsättningsplatser. Det saknas lämpliga vargområden. Det finns nämligen alltid människor som drabbas av vargens närvaro, resonerar JRF.
– När regeringen nu åter vill försöka flytta vargar inom landet låter de som en trasig skivspelare. Det här har prövats och det fungerar inte, vare sig för vargarna eller människorna, deklarerade Henrik Tågmark i ett tidigare uttalande om vargflyttandet.

”Är löjeväckande”
Han är rovdjursansvarig i JRF och vice ordförande i förbundsstyrelsen.
– Att tro att det går att hitta ett område där människorna välkomnar varg är löjeväckande. Ska myndigheterna göra detta måste de välja att köra över landsbygdsbefolkningen, tillade Henrik Tågmark.