Foto: Shutterstock Det är mindre vanligt att revirmarkerande föräldrar lämnar sitt revir och sina valpar. I reviret Bergaskogen är hanen tillbaka igen efter att ha varit försvunnen sedan hösten.

Försvunnen varghane tillbaka i Bergaskogsreviret

Hanen i det försvunna vargparet i reviret Bergaskogen väster om Jönköping är återfunnen. Nu kommer reviret att få familjegruppstatus på grund av valpförekomsten.

Vargparet i reviret Bergaskogen, mellan sjön Stråken och Dumme Mosse, rapporterades nyligen försvunnet sedan september förra året.

Men nu har man påträffat spillning efter hanen.

Fortsatt inventering

– Det stämmer. Vi har fortsatt att inventera och i slutet av förra veckan fick vi analyssvar på dna från hanen i revirområdet, säger Richard Larsson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Jönköpings län.

Han tillägger:

– Tiken har det mig veterligen inte kommit in nytt dna ifrån.

Minst fem valpar

Trots det kommer revirets status att uppdateras eftersom minst fem valpar har fötts i det.

– Det är en förstaårsföryngring och vi har DNA från fler än 3 individer, från både avkomma och nu även förälder inom samma område och inventeringsperiod.