Fortfarande oklart om vargarna i Råberget

Nu har DNA-analysen kommit på de två vargar som under vårvintern uppehöll sig nordost om Noppikoski i Råberget. DNA har kunnat fastställas på vargtiken som går under namnet Tenskogstiken.

– Däremot var spillningsprovet efter den andra vargen i sådant skick att det inte gick att fastställa DNA, säger Sture Nordlund från Edsbyn, länsstyrelses rovdjursspårare i Gävleborg.

Om Tenskogstiken fått en ny hanne, eller om det är någon fjolårsvalp som går med tiken, går inte att fastställa i nuläget, enligt Sture Nordlund.

– Det har varit varg i två omgångar i området under vintern efter jul. Spillningsproven är tagna efter det andra vargbesöket i området. Det finns en viss osäkerhet om det är samma vargpar som varit i området vid båda tillfällena, förklarar han.

– Anledningen till misstänksamheten är att det två första vargarna som spårades gick över europaväg 45 och väster ut, tillägger Sture Nordlund.

Råberget är ett område som ligger inom rimligt avstånd för vargarna från Siljanringen, Tenskog eller Skälldalens vargrevir.

Det har varit mycket spekulationer under våren och sommaren bland både jägare och lokalbefolkning om det var vargar från kända vargrevir eller en nyetablering av vargar. Något helt fullödigt svar finns alltså inte i dag, förhoppningsvis kommer vinterns spårningsarbete att kunna ge svar.