FOTO: OSSIAN GRAHN & MOSTPHOTOS Det som ingen egentligen trodde på som ett alternativ inträffade inte - åklagaren överklagade inte och den friande domen i Hedinmålet har vunnit laga kraft.

Friande Hedindomen har vunnit laga kraft

Den friande domen i Hedinmålet har nu vunnit laga kraft. Därmed är Karl Hedin förklarad oskyldig på alla punkter. ”Det är skönt att brottsmålsdelen är till ända, nu får vi se vad som händer”, säger advokat Sven Severin.

Egentligen var det i fredags klockan 00 på natten som den friande domen, i jaktbrottsmålet mot Karl Hedin, vann laga kraft. Men på grund av att hovrätten har haft stängt över helgen är det först i dag som det har gått att säkert fastslå att åklagaren inte valt att överklaga.

”Fått klart besked”

– Jag har ringt hovrätten nu på eftermiddagen och fått klart besked, nu skulle en eventuell överklagan ha registrerats. Äntligen har vi en frikännande dom och man har konstaterat att Karl Hedin inte har gjort sig skyldig till det man anklagat honom för, säger advokat Sven Severin på Severin advokater.

Han fortsätter:

– Karl har levt med detta sedan 2018. Men också för mig är det skönt att ha kommit i mål. Det har varit så många turer det har dykt upp nya saker och folk har haft en massa synpunkter. Det är skönt att brottsmålsdelen är till ända, nu får vi se vad som händer.

Har du berättat för Karl Hedin?

– Jag har inte fått tag på honom i telefon men mejlat.

Sven Severin tycker att alla turerna i målet borde genomlysas, kanske av en gransknings- eller haverikommission ledd av en opartisk jurist.

– Jag har varit advokat sedan Hedenhös och detta mål sticker ut på så många sätt. Min uppfattning är att man från utredningshåll inte har skött detta enligt regelboken utan i stället agerat i strid med regelverket för att uttrycka det diplomatiskt. Jag tycker att det finns skäl för en genomlysning för att utreda var det gått snett och för att förhindra en upprepning. Det verkar vara ett systemfel och kanske behövs mer långtgående åtgärder för att komma till rätta med rötan.

Kritik mot media

Också delar av media borde ha gjort ett bättre jobb, menar Sven Severin. Framför allt rikstäckande media under de första månaderna då Karl Hedin bland annat satt häktad under lång tid.

– Det var en enögd bevakning då han hängdes ut som miljardären som skjutit och begått jaktbrott. Det är häpnadsväckande att man publicerade namn och bild med handfängsel och fångkläder. Han var ju inte dömd och absolut inte en offentlig person då.

Ersättning för häkte

Under alla omständigheter kommer Karl Hedin att kräva ersättning för månaden i häkte.

– Det får alla som varit oskyldigt frihetsberövade. Nu har vi ju också hela hans förtagande och hur det drabbades av den enorma negativa medieexponeringen.