Gällivare-politiker kritiserar samråd om fjälljakten

Politikerna i Gällivare är mycket kritiska till förslaget om det nya samrådssystemet för fjälljakten. Fler än markägare och samebyar behöver sitta med i samrådet och det är fel att jägarrepresentanter inte finns med i den föreslagna samrådsmodellen, anser Gällivare-politiker.

– Förslaget andas stor okunskap och jägarna har helt åsidosatts. Någon demokratiaspekt kan jag inte se. Det är markägare och renskötselföretagare och inga andra som får nyckelposterna och därmed makten att bestämma. Jägarna är många i vår kommun, säger s-politikern Göte Henriksson till Norrbottens-Kuriren.

Tidigare har Göte Henriksson förespråkat de lokala samrådsorganen. De består av representanter för jägarna, markägare, rennäringen och kommunen.

Samarbetet har fungerat väldigt bra i den kommunala samrådsgruppen där det bland annat diskuteras om skoterförbud, anser han. När länsstyrelsen är huvudman kan de lokala samrådsgrupperna ta olika specifika och nödvändiga hänsyn i olika frågor.

– Förhållandena är så olika när det gäller jakttryck, vilttillgång och annat om man jämför Jämtland med Västerbotten och Norrbotten. Man skulle nå en högre dignitet om man fick en bred lokal förankring bestående av fler än enbart markägare, säger Göte Henriksson till Norrbottens-Kuriren.