Foto: JRF JRF: s riksviltvårdskonsulentJens Gustafsson.

Halverad tilldelning vid vinterns licensjakt på varg

Totalt 36 vargar får fällas under vinterns licensjakt på varg, det innebär mer än en halvering trots att stammen bara minskat marginellt.

– Patetiskt, från länsstyrelsernas håll måste man känna av hur de politiska vindarna blåser både i Sverige och EU, säger Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, riksviltvårdskonsulent  Jens Gustafsson.

Han tillägger:

– Inventeringen visar att stammen i princip har samma storlek som förra året. Det är tydligt att den nationella politiken nu måste ta sitt fulla jävla ansvar när den regionala förvaltningen uppenbarligen har havererat.

Nytt är att det kommer att bedrivas jakt i ett sörmländskt revir – men ingen jakt i Gävleborgs län.