Gunnar Håkansson fick rätt mot länsstyrelsen i Dalarna när han överklagade att björnjaktsåtlar ska anmälas till Jägareförbundet.
Gunnar Håkansson fick rätt mot länsstyrelsen i Dalarna när han överklagade att björnjaktsåtlar ska anmälas till Jägareförbundet.

Han fick rätt om björnåtlar

Naturvårdsverket ger länsstyrelsen i Dalarna bakläxa. Länsstyrelsens beslut att rapporteringen av björnjaktsåtlar ska ske till Jägareförbundet var fel, anser verket.

– Det var roligt att man någon gång kan få rätt mot länsstyrelsen i Dalarna, säger Gunnar Håkansson i Orsa.

Inför björnjakten vid åtel, som bedrivs på försök i Dalarna, tog länsstyrelsen fram mycket detaljerade regler för hur åteljakten ska genomföras. I ett fyra sidor långt beslut skriver länsstyrelsen bland annat att åteln ska anmälas till Jägareförbundet i Dalarna.

Jägareförbundet ska ha en anmäla senast sju dagar innan åtelmaterial börjar läggas ut. Dessutom behövs namn och kontaktuppgifter för åtelns ansvariga samt exakta koordinater för åtelplatsen eller en kartangivelse och datum när åtlingen börjar.

Det här var något som Gunnar Håkansson reagerade mot. Därför överklagade han länsstyrelsens beslut.

”Fel att anmäla till intresseorganisation”
– Det är fel att jag ska anmäla min åtel till en intresseorganisation istället för till myndigheten. Om jag ska anmäla till en intresseorganisation ska jag väl anmäla till den jag själv är medlem i och inte en annan, säger han.

Men eftersom Gunnar Håkansson överklagade i egenskap av företrädare för Jägarnas Riksförbund i Dalarna ansåg länsstyrelsen att han inte hade rätt att överklaga.

Gunnar Håkansson gjorde då en ny anmälan, nu i egenskap av delägare i Slättbergs viltvårdsområde i Orsa. Han skrev följande:

”När det gäller åtelregistreringen måste den personliga integriteten respekteras och handhas av en statlig myndighet och inte av en intresseorganisation.”

 

”Strikta villkor behövs”
Nyligen kom beslutet från Naturvårdsverket, där Gunnar Håkansson får rätt.

Naturvårdsverket skriver: ”För att undvika negativa konsekvenser och för att möjliggöra en noggrann utvärdering av jaken är strikta villkor nödvändiga.”

Om rapporteringen ska ske till Jägareförbundet uppfylls inte kravet på att jakten ska vara strikt reglerad, anser Naturvårdsverket.

Inte heller säkerställs möjligheten till en noggrann utvärdering av jakten och därför ska rapporteringen istället ske till länsstyrelsen.

– Det var skönt att få rätt mot länsstyrelsen i Dalarna för någon jävla ordning måste det vara även där. Vi är så trötta på den här lekstugan där man gör allt för att jävlas med jägarna, kommenterar Gunnar Håkansson.