Foto: Ola HermanssonBåde hundar och andra djur har haft möjlighet att äta av de kroppsdelar från den förgiftade älgen som finns kvar på platsen. 

Hantering av förgiftat älgkadaver kritiseras

Företrädare för Färnäs gemensamhetsskog riktar hård kritik mot hur åklagare, polis och länsstyrelsen hanterat fallet med det förgiftade älgkadavret vid Fåsås fäbod. Kritiken framfördes den 10 februari vid ett möte i värdshuset Moraklockan i Mora. Färnäs gemensamhetsskog pekar bland annat på att ungskog sågades ned när kadavret skulle transporteras till en väg och att kroppsdelar av den förgiftade älgen lämnades kvar i skogen.

Ola Hermansson, ordförande för Färnäs gemensamhetsskog, har förgäves försökt få ut dokument om hur fallet handlagts.
– Vi har begärt kopior på polisanmälan, platsundersökning beslagtagningsprotokoll och vem som beslutade att såga ner ungskogen, säger han.
Polismyndighetens Christina Brunell har gett avslag till att lämna ut handlingarna på grund av att ärendet ligger under sekretess. Ärendet är överklagat till rättsenheten för polisen i Dalarna. Miljöåklagare Lars Duberg i Örebro har också vägrat att ge kommentarer om Fåsås-älgen. Skadeståndskrav skall ställas till JK (justitiekanslern) är beskedet.

”Ungskog har raserats”
– Anmärkningsvärt är att jakt på älg pågår till och med januari månads utgång. Då föreskriver lagen att fallälg är markägarens egendom, kommenterar Ola Hermansson. 
– Ostridigt är att ungskog har raserats, att älgen är markägarens egendom och att delar av den förgiftade älgen lämnats kvar i skogen. Är det markägare eller myndigheter som har största rättigheterna till användning av våra marker? undrar han.
Ytterligare två älgar ligger vargdödade i området runt Fåsås. 

”Visste i förväg vilken älg som förgiftats”
– Hur kunde länsstyrelsens personal avgöra att bara den tredje av älgarna var förgiftad? Det har varit mera aktivitet vid en av dessa vargdödade älgar. Följaktligen måste länsstyrelsefolket i förväg ha vetat vilka älgar som är förgiftade och vilka som inte är det, säger Ola Hermansson.
Polisförhör har gjorts med ett 20-tal personer innan det konstaterats att älgkadavret var förgiftat. Även det är lite konstigt, tycker Hermansson. 

Upprörda över polisförhör
– Många boende i Färnäs är upprörda över att de hörts av polisen bara för att de åkt bil i området, säger han. 
Att polisen begär in listor på vilka jägare som jagar på gemensamhetens mark har också väckt kritik.
Förutom mediafolk fanns cirka hundra intresserade åhörare på plats för att ta del av den sammanställning som gjorts om myndigheternas hantering av fallet med giftälgen.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...