Tuomo Karvala och Karin Ahlström med sina hundar vid rådjuret som vargarna dödade inne i byn Torsmo. Attacken skedde 400 meter från ett bostadshus. 
Foto: Rävper Andersson Tuomo Karvala och Karin Ahlström med sina hundar vid rådjuret som vargarna dödade inne i byn Torsmo. Attacken skedde 400 meter från ett bostadshus. 

Här slog vargarna till mitt i byn

Vargarna i byn Torsmo i Dalarna har slagit till mitt bland bostadshusen och dödat ett rådjur. Redan i månadsskiftet januari-februari ansökte viltvårdsområdet i Skattungby-Torsmo om skyddsjakt på fyra vargar, men väntar fortfarande på besked. Byborna är rädda när orädda vargar stryker runt i Torsmo. 

En invånare undrar hur länge de ska ha behöva ha orädda vargar som härjar inne i Torsmo.
– Det här påminner om 1800-talet. Men säger man att man inte vill ha det på det här viset blir man hotad av någon miljöaktivist, säger kvinnan som vill vara anonym.
Vågar inte ha djur på bete

”I tre år har vi tvingats leva med att ha vargarna springande runt husen. Delar av byn har börjat växa igen eftersom ingen vågar ha betande djur ute längre”, påpekas det i ansökningen om skyddsjakt.

– Att ett rådjur tagits inne i byn understryker att vargarna regelbundet uppehåller sig där. Det av största vikt att en ansökan om skyddsjakt på besvärliga individer handläggs så snabbt som möjligt. I det här fallet har vi dock inte hört ett ord efter en och en halv månad, säger Bo ”Majorn” Karlsson till Dalarnas Tidningar. 

Vargfrågan förhalas
Bo Karlsson, som är ordförande i Skattungby-Torsmo viltvårdsområde, är ändå inte förvånad över handläggningen, som enligt honom ingår i en förhalningsteknik. Ställningstagandet om en miniminivå för vargstammen och hur det egentligen blir med förvaltningsjakt sägs komma först år 2012. 
– Då har vargstammen nått tjänstemännens mål att det ska finnas 1 000 vargar i landet, säger Bo Karlsson till Dalarnas Tidningar.