Norge ska utrota all vildren inom ett område för att hindra smittspridning av sjukdomen CWD.
Foto: Shutterstock Norge ska utrota all vildren inom ett område för att hindra smittspridning av sjukdomen CWD.

Helikopterjakt ska stoppa sjukdom

Helikoptrar och snöskotrar ska i höst sättas in i jakten på norska vildrenar. 2 200 djur ska fällas i Nordfjellaområdet där det förra året påträffades tre fall av den dödliga sjukdomen CWD, som liknar galna ko-sjukan. Hur sjukdomen kommit till Norge är ännu oklart.

Nu har Miljödirektoratet och Mattilsynet lagt fram sitt åtgärdsprogram mot sjukdomen för den norska regeringen. Förhoppningen är att alla vildrenar ska vara borta från området senast våren 2018. Därefter ska Nordfjella hållas tomt på vildrenar i fem år. Sedan ska man överväga om nya vildrenar kan introduceras i området.

Vill hindra smittspridning
Det stora och hastiga uttaget djur sker för att sjukdomen inte ska bygga upp sig och spridas till andra hjortdjur.
Man får inte längre sätta ut slickstenar i området kring Nordfjella och det blir restriktioner kring utfodringen. De som besökt området måste desinficera sina kläder.
Miljödirektoratet skriver i sitt pressmeddelande att kommunerna runt Nordfjella bör reducera viltbeståndet. Det gäller för alla hjortviltarter.

Älgar har smittats

Förutom i Nordfjella påträffades CWD hos älg i Selbuområdet i Tröndelag, vilket ligger närmare svenska gränsen. Myndigheterna meddelar nu inte några särskild åtgärder för detta området. 
Men under kommande jaktsäsong ska det tas 20 000 prover för att se om CWD finns hos älg, hjort och andra djur i Norge.