Foto: Arkivbild/Privat En banbrytande trio inom älgförvaltningen. Fr v Sabine Pfeffer, Victoria Kärrman och Anna-Maria Stridfelt.

”Helt ojämställt”

Den skämtsamma kommentaren yttrades av en manlig deltagare när Älvsbyns älgskötselområde hade träff för jaktledarna andra veckan i juni. Såväl jägare som markägare företräddes av kvinnor.

En inte alltför vågad gissning är att Älvsbyn är det enda älgskötselområdet i landet med en sådan könsfördelning hos företrädarna för jägare och markägare.  

Älvsbyns ÄSO omfattar 300 000 ha och är ett av de större inom Norrbottens älgförvaltningsområden. Ett hundratal jaktlag är engagerade i älgjakten och från dessa deltog ca 60 jaktledare vid träffen med Victoria Kärrman, jägarföreträdare, Anna-Maria Stridfelt, Sveaskog och Sabine Pfeffer, SCA.

Stort steg framåt

Victoria Kärrman är den som varit med längst av de tre och hon företräder även jägarna i förvaltningsområdet. Att få in nya, unga kvinnor i älgförvaltningen ser hon som ett stort steg framåt. Inte minst ur jämställdhetssynpunkt.

– Bland jägarna är det i princip enbart män i övre medelåldern som är engagerade, kommenterar Victoria.

Män eller kvinnor, älgförvaltning är en fråga som väcker känslor. Vem eller vilka bär det största ansvaret för att förvaltningen fungerar?

Anna-Maria Stridfelt är jakt – och klövviltsansvarig på Sveaskog i Norrbotten sedan ett år tillbaka. Veckans möte var det första för henne i den rollen.

Hur gick tongångarna?

– Det var ganska typiska diskussioner, hur vi når balans mellan älgstammens storlek och betesskadorna. I delar av Norrbotten har vi en stor utmaning med vandringsälgar och koncentrationsområden att ta hänsyn till. Att älgstammen viker är alla överens om, men när det är dags för tilldelning vill de flesta jaktlag inte minska på just sin del, säger Anna-Maria.

Lyssnar jägarna på dig?

– Ja, absolut, det tycker jag. Det är berikande i en diskussion att ha olika infallsvinklar och erfarenhet. I slutändan gäller det att nå ett gemensamt mål där jägare och markägare kan mötas, säger Anna-Maria.

Är du själv älgjägare?

– Lustigt, den frågan får jag alltid. Hade jag varit man hade det tagits för givet. Ja, jag är älgjägare!

Startar nätverk

Såväl Victoria som Anna-Maria går båda och klurar på att starta ett informellt nätverk för kvinnor inom älgförvaltningen.

– Jag har en siffra någonstans i bakhuvudet att den kvinnliga representationen bland jägarna är ungefär två procent, skjuter Victoria in.

Den tredje kvinnan i gruppen, Sabine Pfeffer, viltansvarig på SCA, var på utlandsresa när detta skrevs och kunde inte nås för en personlig reflektion kring mötet. Sabine har en bakgrund som forskare och hennes doktorsavhandling handlar just om gemensam förvaltning av skog och vilt. Du hittar den här: https://pub.epsilon.slu.se/21777/