Foto: Shutterstock Jakt under längre tid och inom ett större område är målet med den införda licensjakten på knubbsäl.

Historisk licensjakt på knubbsäl inledd

Licensjakten på knubbsäl har startat – den första någonsin i Sverige. Sammanlagt får 750 djur fällas i Västra Götaland, Halland och i delar av Skåne.

Den 1 februari ändrades jaktförordningen vilket möjliggjorde licensjakt på knubbsäl. Tidigare har bara skyddsjakt tillåtits.

Större område

Förändringen innebär att jakten nu kan bedrivas över större områden och under längre tid. Den första jaktperioden infaller mellan den 20 april och den 20 maj 2022.

Därefter är det uppehåll men den 1 september börjar jakten på nytt och får då pågå till och med den 19 april 2023.

Under jakten får 500 djur skjutas i Västra Götaland, 200 i Halland och 30 stycken i delar av Skåne.

Östersjökusten

Jakttiderna för gråsäl har justerats och arten får jagas på licens mellan den 20 april och den 20 maj samt från den 6 juni till och med den 15 januari 2023. Sammanlagt får 2 000 gråsälar fällas i samtliga län som har kust mot Östersjön.

Vad gäller vikare har Naturvårdsverket beslutat om att 400 djur får fällas vid skyddsjakt.