Vargattacken på Stella fick människor att ta initiativ till Stellafonden, som ska hjälpa oförsäkrade hundar med veterinärräkningarna.
Vargattacken på Stella fick människor att ta initiativ till Stellafonden, som ska hjälpa oförsäkrade hundar med veterinärräkningarna.

Hjälp för hundar som skadas var varg

Nu finns en räddningsfond för de människor som får hunden skadad av varg och inte inte kan betala veterinärräkningen. Föreningen Naturskyddet Sverige har instiftat Stellafonden efter fallet med gråhunden Stella som sargades svårt av en varg i Ljungaverk.

– I dagsläget finns 12 442 kronor i fonden, säger Sven-Erik Bertell, vice ordförande i Naturskyddet Sverige.

Vargen högg attackerade när Andreas, sambon och Stella var i skogen för att plocka hjortron. Stella flydde för sitt liv och vargen högg henne upprepade gånger över korsryggen. Stella var inte försäkrad och de 10 000 kronor som samhället bidrog med täckte inte alls veterinärkostnaderna.

Ett upprop och en insamling drogs igång av på facebook av vänner till Andreas. Det strömmade in pengar från människor som ville hjälpa till. Bland annat skänkte hälsingskonstnären My Hansson en tavla som auktioneras ut och inbringade 3 000 kronor.

Veterinärräkningen
Allt som allt kostade hennes vård 24 185 kronor och det kunde Andreas betala tack vare insamlingen.

– De pengar som blev över kan jag inte stoppa i egen ficka – det vore förskingring i mina ögon. Därför går pengarna, 10 842 kronor, till den fond som föreningen Naturskyddet Sverige startat, berättar Andreas Lindgren.

Föreningen Naturskyddet har startats för att slå vakt om löshundsjakten och fäbodbruket och de utrotningshotade lantraser som hålls vid liv där. På längre sikt är målet att få representation i viltvårdsdelegationerna, som motvikt till Svenska Rovdjursföreningen.

Alternativ till avlivning
– Stellafonden ska vara till för de stackare som får hunden angripen av varg och inte har den försäkrad. Det ska vara en chans när alternativet är avlivning, säger Sven-Erik Bertell, vice ordförande.

Inom ramen för föreningen kommer en styrelse att bildas speciellt för fonden. Där kommer tre ledmöter från Naturskyddet Sverige att finnas. Förhoppningen är också att hitta en utomstående förtroendevald som tar en av styrelseposterna.

Pengar strömmade in
När insamlingen till Stella pågick på facebook strömmade det också in pengar till Stellafonden. Totalt 9 600 kronor. Av dem fick Andras 8 000 kronor till veterinärräkningar. När Andreas summerat bidragen och räkningarna återstod 10 842 kronor som nu går till Stellafonden. Med de 1 600 kronor som fanns i fondens kassa blir det sammanlagt 12 442 kronor i fonden.
Stella är i dag försäkrad och jagar igen.