Thomas Eisar och Egil Rune Skogum sköt båda på den kapitala kronhjorten. Båda vill ha trofén. Båda är överens om att den som avlossade det dödande skottet ska få hornet. Men vem av dem sköt ”dödligt”? Nu ska en domstol avgöra tvisten som gjort trofén 100 000 kronor dyrare.
Foto: Privat Thomas Eisar och Egil Rune Skogum sköt båda på den kapitala kronhjorten. Båda vill ha trofén. Båda är överens om att den som avlossade det dödande skottet ska få hornet. Men vem av dem sköt ”dödligt”? Nu ska en domstol avgöra tvisten som gjort trofén 100 000 kronor dyrare.

Hjorttrofé 100 000 dyrare i rättstvist

Först poserade de två skyttarna vid den fällda kapitala kronhjorten i höstas. Men nu har de två jaktkamraternas tvist om trofén hamnat i domstol. Det gör att hornen, som annars är värda uppåt 5 000 norska kronor, nu är uppe i minst 100 000 kronor i juridiska kostnader.

I Sverige löses tvister om vem som ska ha trofén oftast med att det görs upp i förväg att den som först påsköt viltet får trofén.
I Norge tycks det luta mer mot att den skytt som avlossade det dödande skottet ska ha trofén, vilket gör tvister mer svåra att avgöra. Vad som ska ses som ett dödligt skott kan vara mycket svårbedömt i vissa fall om det är ett vilt är som är påskjutet flera gånger.

Hjortjakt i Gudbrandsdalen
Det var i höstas som Egil Rune Skogum och Thomas Eisar var ute på hjortjakt i Gudbrandsdalen, rapporterar Dagens Naeringsliv.
Skogum kom i skottläge på en kapital kronhjort och avlossade ett skott. Hjorten föll omkull, men reste sig sedan och gick undan.
Skogum larmade sina jaktkamrater via radion.
Drygt en kilometer bort hade hans hund kontakt med hjorten som fallit omkull igen.

Jaktkamrat ryckte ut för avfångning
Skogum fick kontakt med jaktkamraten Thomas Eisar, som kom i bil.
Eisar ombads avliva djuret om hjorten fortfarande var i livet. Eisar avlossade ett fångskott och anser därmed att det är han som har rätt till hjortens imponerande horn.
Eisar hade före avfångningen rådgjort med jaktledaren om vad han skulle göra. Eftersom hjorten reste sig på nytt sköt Eisar.

Tvisten drevs till domstol
När de båda jägarna var oeniga om omständigheterna tog Skogum tvisten till domstol för avgörande. Men domstolen, Nord Gudbrandsdals tingsrätt, har ännu inte meddelat utslaget i tvisten.
Skogum har hittills fått betala minst 100 000 norska kronor för de juridiska kostnaderna. Den som driver tvistemålet får själv stå för kostnaderna.
Hur mycket pengar för tvistemålet som Eisar lagt ut framgår inte. 

Viktig principfråga för jägarkåren
Skogum säger att han fört tvisten till domstol som en principsak till godo för hela norska jägarkåren. Enligt en intervjuad advokat har Norge inga rättsregler i en fråga som denna.
Advokaten Gudbrand Østbye representerer Skogum.
– Bägge parter är eniga om att den som avlossade det första dödliga skottet skall få trofén. Vi hävdar att det första skottet var dödligt. Djuret gick runt en kilometer och lade sig ned. Den som avlossade ett avfångningsskott var inpå hjorten två gånger utan att den gick vidare. Denna hjort var redan dödligt sårad, sammanfattar advokaten för Dagens Naeringsliv.

Bekräftar huvudregeln
– Huvudregeln bland norska jägare är att den som avlossade det första dödande skottet får rätten till djuret, bekräftar jaktkonsulent Roar Lundby i Norges Jeger- og Fiskeriforbund till Dagens Naeringsliv.
– Jägare brukar klara ut detta utan att behöva gå till domstol, tillägger konsulenten syrligt.
Nu ska domstolen försöka avgöra vem som stod för det dödande skottet.
Thomas Eisar anser att det är småaktigt att hans jaktkamrat fört tvisten till domstol.