Enligt Naturvårdsverkets förslag ska ersättningarna för trafikeftersök höjas från och med den 1 oktober.
Foto: Mari Nälsén Enligt Naturvårdsverkets förslag ska ersättningarna för trafikeftersök höjas från och med den 1 oktober.

Höjd ersättning till NVR-jägare

Som Naturvårdsverket tidigare har aviserat föreslår myndigheten nu att ersättningarna för trafikeftersök ska höjas och att bilersättning införs för alla körda sträckor.

”Vi anser att höjningen är viktig för att upprätthålla eftersöksjägarnas intresse för uppdragen och för att underlätta rekryteringen av fler eftersöksjägare”, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
Ersättningsnivåerna för uppdrag att eftersöka trafikskadat vilt har inte ändrats sedan de infördes 2010. Men i förslaget som Naturvårdsverket nu har skickat på remiss föreslås att de höjs med 11 procent, alltså motsvarande KPI (kundprisindex).

Från 400 till 780 kronor
För trafikeftersök på annat vilt än björn, varg, järv, lo, älg och vildsvin vill Naturvårdsverket höja ersättningen ännu mer, det vill säga från 400 kronor till 780 kronor.
”Arbetsinsatsen för att eftersöka exempelvis rådjur är i stort sett är detsamma som för älg och vildsvin. Det är därför rimligt att ersättningen är på samma nivå”, skriver Naturvårdsverket.
Myndigheten föreslår även en månadsersättning på 3 000 kronor till länsansvarig jägare och 1 000 kronor till samordnande jägare inom Nationella viltolycksrådet, NVR. Nu utförs dessa uppdrag på ideell basis.
Naturvårdsverkets förslag till ny föreskrift om dessa ersättningar ska ersätta vissa bestämmelser i föreskrift (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt.

Kostnad: 24 miljoner kronor
Totalt uppskattas kostnaderna för trafikeftersök öka med cirka 24 miljoner kronor per år. De ska komma från det väghållningsanslag som Trafikverket ansvarar för.
Naturvårdsverket har samverkat med Polismyndigheten och Trafikverket i arbetet med de nya föreskrifterna. Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet har bidragit med erfarenheter och kunskap. Det är också dessa organisationer som har till den 7 juni på sig att framföra synpunkter på förslaget.
Enligt förslaget ska ändringarna börja gälla den 1 oktober.