FOTO: STEN-ÅKE STENBERG/MOSTPHOTOS "Jag kan bara konstatera att hovrätten inte ansåg att det som Valter Lindmark gav in till hovrätten förändrade den bedömning som tingsrätten hade gjort och att tingsrättens dom därför fastställdes", säger åklagare Edvard Breitholtz vid åklagarkammaren i Umeå.

Hotas av indragna licenser – åklagaren uttalar sig

Valter Lindmark i Örnsköldsvik, som Jakt & Jägare skrev om i går, riskerar att få sina vapentillstånd indragna, men förstår inte varför. Tidningen har nu talat med åklagaren i fallet för att bringa klarhet i förloppet.

I går skrev Jakt & Jägare om 77-årige Valter Lindmark i Örnsköldsvik som hjälpte sin svåger att skrota en gammal Mauser och efter det råkade i juridiska svårigheter.

Hovrätten fastställde

Nu har Jakt & Jägare talat med åklagare Edvard Breitholtz, vid åklagarkammaren i Umeå, som var åklagare i målet som slutade med att Valter Lindmark fälldes för ringa vapenbrott av Lycksele tingsrätt. Domen fastställdes senare av hovrätten.

Då Edvard Breitholtz dragit sig till minnes fallet, säger han:

­– I samband med hovrättsdomen uttalade jag mig och sa att jag tyckte att tingsrättens dom skulle stå sig. Jag har bara tillgång till mycket få handlingar eftersom målet är avslutat. Den handling jag tittar på var min svarsskrift till hovrätten i vilken jag skriver att jag anser att tingsrättens dom var riktig.

Han påpekar att mer information finns att läsa i polisens förundersökning och uppger diarienumret så att Jakt & Jägare kan begära ut den.

Låneintyg lämnades

Vad gäller lånehandlingen säger han:

– Låneintyget gavs in till hovrätten och nämndes inte under vare sig förundersökningen hos polisen eller i samband med huvudförhandlingen vid tingsrätten. Tvärtom uttalade Valter Lindmark då att han i efterhand har förstått att det behövdes ett låneintyg. Det rörde sig om ett handskrivet papper, man använde inte de riktiga blanketterna.

Men det finns väl inget krav på att någon speciell blankett ska användas?

– Nej det gör det inte. Jag kan bara konstatera att hovrätten inte ansåg att det som Valter Lindmark gav in till hovrätten förändrade den bedömning som tingsrätten hade gjort och att tingsrättens dom därför fastställdes.