Foto: Mostphotos Enligt hovrättens dom vidtog inte mannen tillräckliga åtgärder för att förvisa sig om att hans hundar inte kunde rymma.

Hovrätten fäller man vars jakthundar attackerade kvinna och tax

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer hundägaren till dagsböter för vållande till kroppskada efter det att hans tre jakthundar rymde och attackerade en kvinna och hennes tax.

Det var i juni 2021 som händelsen inträffade i Eskilstuna kommun.

En kvinna som var ute och gick med sin kopplade tax angreps plötsligt av tre jakthundar. Kvinnan försökte skydda sin hund som hon till slut ramlade över. I tumultet blev både kvinnan och hennes hund bitna av minst en av jakthundarna, kvinnan i ansiktet och två fingrar och taxen i ett bakben.

Fick läkarvård

Kvinnan vittnade dessutom om att hon var mörbultad, hade skrapsår och fick läkarvård medan hennes tax vårdades av veterinär.

Jakthundarnas ägare ingrep snabbt och medger sakomständigheterna, men betonar att hans hundar aldrig har varit aggressiva mot vare sig hundar eller människor och att han själv inte uppträtt oansvarigt.

I förhör berättar han att familjen hade haft släktkalas och när den sista gästen gick låstes inte ytterdörren, vilket han inte kände till då han tog in sina hundar från altanen.

Öppnade dörren

Olyckligtvis lyckades hundarna öppna ytterdörren, vilket hade hänt vid ett tidigare tillfälle på en annan adress.

Åklagaren ansåg att den åtalade gjort sig skyldig till ett brottsligt risktagande och borde fällas för vållande till kroppsskada.

Men Eskilstuna tingsrätt delade inte åsikten och menade att ägaren inte kunde lastas för sina hundars angrepp, vilket Jakt & Jägare rapporterade om. Ett av skälen till rättens bedömning var att ingenting i hundarnas agerande tidigare hade indikerat att djuren var aggressiva – resultatet blev en friande dom.

Överklagade dom

Men åklagaren överklagade och nu har Svea Hovrätt kommit fram till att  jakthundarnas ägare har varit brottsligt slarvig genom att inte kontrollera om ytterdörren var låst då han tog in hundarna.

Hovrätten betonar att den ”som ansvarar för en hund har en långtgående tillsynsplikt för att hindra att hunden skadar någon”.

Rätten hänvisar till ett tidigare avgörande från Högsta Domstolen och skriver:

”Genom att, trots medveten om risken för att hundarna skulle kunna smita ut genom dörren, inte ha kontrollerat att dörren var låst innan hundarna släpptes in i huset har (den åtalade) underlåtit att vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att hundarna kommit lösa och bitit (målsägaren).”

Betala ombud

Hundägaren döms därför för vållande till kroppsskada till 60 dagsböter om vardera 280 kronor – sammanlagt 16 800 kronor. Dessutom ska han betala sin egen försvarare samt kvinnans målsägarbiträde.

Sedan tidigare har han gått med på att ersätta kvinnan med 11 000 kronor för veterinär- och vårdkostnader.

Inte försvårande

Dessutom hade kvinnan yrkat skadestånd om 34 000 kronor för den kränkning som hon utsatts för. Detta är dock inte aktuellt eftersom skadestånd för kränkning enbart betalas ut då ”omständigheterna är så försvårande att den skadevållandes handling närmar sig en uppsåtlig gärning och därför har samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp” – något som inte var fallet.