Hur många dalavargar finns det?

Jägareförbundet bedömer att det finns närmare 150 vargar i Dalarna, men det anser länsstyrelsen i Dalarnas rovdjurshandläggare Lena Berg är spekulationer.

Enligt Lena Berg går det inte att fastställa hur många vargar det finns i länet.
– Vi vet först till vintern när snön kommer hur många valpar som fötts i vår till exempel. Dessutom är det svårt att räkna vargarna i reviren som gränsar till andra län. Hur räknas de? De vistas ju inte hela tiden i Dalarna, säger hon till Dalarnas Tidningar.
Under de senaste två åren ska ett 20-tal vuxna vargar ha försvunnit, enligt länsstyrelsen. Dessa har bara ersatts av nya till en tredjedel.

Färre föryngringar
Dessutom är antalet föryngringar färre i år än förra året. Mellan 2007 och 2010 föddes det tio föryngringar varje år i länet. År 2011 föddes bara sju, men under 2012 föddes vargvalpar i 13 revir, både stationära i länet och i sådana som går över gränsen till andra län.
– Troligen är det så eftersom föräldradjur försvann i flera revir under föregående säsong. Men vi har även fått nya revir och kan inte utesluta att det skett nya parbildningar sent på säsongen som inte dokumenterats under inventeringen, säger Lena Berg till Dalarnas Tidningar.
En del av de gamla reviren finns inte kvar, medan det har tillkommit flera nya.