Samtidigt som vargstammen har ökat tio gånger har den illegala jakten på varg i Dalarna kanske ökat med tre tiondelar till 0,6 vargar per år. Det visar länsstyrelsens egen utvärdering på grund av en kritiserad larmrapport från en av länsstyrelsens vargspårare. (Arkivbild från legal vargjakt.)

Illegal vargjakt har ökat tre tiondelar

Från 0,3 vargar per år 1996 till 0,6 vargar per år under 2010. De upptäckta fallen av illegal jakt på varg är mycket få i Dalarna med tanke på att vargstammen har tiodubblats under dessa 14 år. Trots larmrapporten från viltspåraren Mats Rapp i höstas har länsstyrelsen endast kunnat påvisa en liten ökning.

Det framgår av den genomgång som länsstyrelsen i Dalarna gjort efter larmrapporten om omfattande illegalt dödande av varg.

Den ökning med tre tiondelar som beskrivs är ökningen i antalet jaktbrott och pågående undersökningar av de vargar som kommit in till SVA för obduktion.
– Att detta är den totala ökningen är således inte fallet. Man skulle kunna förklara det förenklat som att jaktbrotten har fördubblats på den tiden baserat på SVA:s data, men absolutvärdena i sammanhanget är mindre intressanta, kommenterar Henrik Thurfjell på länsstyrelsen.
Det väckte stort uppståndelse när vargspårare Mats Rapp gick ut i media och påstod att tjuvjakten på varg var omfattande i Dalarna.
Hans påståenden var inte förankrade hos länsstyrelsen, där man snabbt kallade slutsatserna han sammanställt i en egen rapport för ”arbetsmaterial”.

Lovade en snabb genomgång
I december intervjuade Jakt & Jägare landshövding Maria Norrfalk och hon lovade då att en genomgång av Rapps rapport skulle vara klar inom några dagar eller någon vecka.
Dagarna blev till veckor och veckorna till månader, men den utlovade genomgången dröjde.
Rapps påståenden försatte länsstyrelsen i en mycket besvärlig situation, särskilt sedan WWF någon månad tidigare pressenterat sin rapport om illegal jakt. Den visade att den illegala jakten på varg minskat kraftig och är närmast försumbar.

WWF-rapport slog hål på myterna
Enligt WWF-rapporten, som tagits fram av landets ledande vargforskare, hade det illegala dödandet av varg minskat från nästan 17 procent ner till 2,5 procent.
Räknat i individer har antalet minskat från nio till 20 individer under perioden 1998-2005 ner till tre-sju individer för perioden 2006-2010. Detta på en vargstam som idag uppgår till mellan 350 och 400 djur.
WWF:s rapport slog hål på många myter om hur omfattande tjuvjakten på varg är.
När länsstyrelsens egen vargspårare i Dalarna några månader efter WWF:s rapport spred en alarmrapport om tjuvjaktens omfattning tvingades länsstyrelsen göra en egen genomgång av den illegala jakten.

Mycket ovanligt
Men enligt rapporten som länsstyrelsen nu presenterat är det mycket ovanligt att varg dödas illegalt. Enligt genomgång är det mellan en och två vuxna, revirmarkerande vargar per år som dödats illegalt. Detta av en vargstam som består av 22 revir i Dalarna, eller lite grovt räknat cirka 100 vargindivider.
Endast två av de fem illegalt dödade vargarna i Dalarna har varit dokumenterat revirmarkerande djur. Därför, skriver länsstyrelsen, ”kan vi anta att det totala antalet vargar som dödas illegalt varje år är fler än de en till två revirmarkerande djur som beräknas dö på grund av illegal jakt”.

Vill inte uppge en siffra
Men hur många vargar det rör sig om som dödas illegalt per år i Dalarna vill inte Stig-Åke Svenson på länsstyrelsen säga.
Om man räknar på att det går fyra ungvargar på varje revirhävdande vuxen varg skulle siffran hamna på mellan fem och tio individer. Det skulle i sin tur betyda att alla vargar som dödas illegalt i landet dödas just i Dalarna.
– Sådana slutsatser kan man inte dra och det är därför vi inte gått ut med någon siffra på det totala antalet. Vi har bara gett siffror som vi kan gå i god för, säger han.
I länsstyrelsens rapport finns också statistik från SVA där man obducerat döda vargar. I statistiken kan man skönja en mycket svag uppgång av antalet dödade vargar under de senaste 14 åren, men det handlar då om mycket få individer. Vissa år har ingen dödad varg hittats medan andra år har fyra vargar påträffats.

0,6 vargar per år
Räknat på det mycket knapphändiga materialet har Henrik Thurfjell på länsstyrelsen i Dalarna kommit fram att det skett en ökning från 0,3 vargar per år 1996 till 0,6 vargar år 2010. Under de här åren har samtidigt den totala vargstammen i stort sett tiodubblats.
Det har ofta framförts att varg dödas med hjälp av giftåtlar och även detta har länsstyrelsen tittat på.
Enligt polisens uppgifter har man åren 2003 till 2010 funnit åtta åtlar med förgiftad mat. Inte någon varg har bevisligen dött av åtlarna. Däremot har andra djur hittats döda eller skadade på grund av förgiftning.
– Att ingen förgiftad varg har hittats, det är inte samma sak som att ingen varg har dött eftersom vi inte kan uttala oss om det, kommenterar länsstyrelsens Henrik Thurfjell.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...