Kullsyskon från Sjundaområdet har fått valpar. Det enda vargreviret i Stockholms län har extra inavlade valpar. (Arkivbild)
Foto: Jim Cumming/Shutterstock.com Kullsyskon från Sjundaområdet har fått valpar. Det enda vargreviret i Stockholms län har extra inavlade valpar. (Arkivbild)

Inavlade vargvalpar i Stockholm

Föräldradjuren i Sjundareviret är kullsyskon

Två av vargarna som föddes i Sjundareviret 2015 är tillbaka i området. Kullsyskonen har fått minst en valp. Därmed har länsstyrelsen i Stockholm konstaterat att det finns ett nytt revir i Sjunda, sydväst om Södertälje. Det är det enda bekräftade vargreviret i Stockholms län – och reviret har alltså extra inavlade valpar.

I slutet av 2014 bekräftades att det rörde sig ett vargpar i området kring Sjunda. Året därpå fick de en kull om sex valpar. Vintern 2016-2017 fanns två av ungarna, två tikar, kvar i området. I våras kom ytterligare två av valparna, unghannar, tillbaka efter att ha varit på vandring i andra län.
Efter insamling av spillning i området under hösten har det konstaterats att en av ungtikarna och en av unghanarna finns kvar i Sjunda.
I slutet av november gjordes ytterligare en insamling av spillning.

Vagrparet föddes i Sjunda i samma kull
– DNA-resultatet från Viltskadecenter visar att spillningen kommer från en ny individ, en valp vars föräldrar är syskon och födda i Sjundareviret 2015. Eftersom det har skett en föryngring i området är det ett etablerat revir. Reviret går under namnet Sjunda 2, säger Arne Söderberg, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Stockholms län.
Namnet Sjunda 2 ska inte förväxlas med antal revir – det finns endast ett revir i Sjunda, men när det är nya vargindivider får reviret ett nytt namn.

Minst tre vargar i reviret
I nuläget konstaterar länsstyrelsen att det finns minst tre vargar i Sjunda 2. Spillningsinventeringen fortsätter dock under vintern och ytterligare spillning är redan inskickad till Viltskadecenter för analys.
Vargarna i Sjunda håller sig undan människor. Det finns inga rapporterade angrepp eller skador från området. Sedan sommaren har det endast kommit in tre rapporter om observation av varg i området till länsstyrelsen.