”Inför folkomröstningar om rovdjursfrågan”

Till nästa års allmänna val bör det hållas kommunala folkomröstningar om rovdjursfrågan. Det föreslår Jägarnas Riksförbund.
– Det är det mest konstruktiva sättet att möta människors problem när de bor i områden där stora rovdjur orsakar skador, säger Conny Sandström, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.

Den 1 december kommer Jägareförbundet att arrangera en manifestation i Falun för en bättre rovdjurspolitik. Men bara medlemmar i Jägareförbundet är inbjudna.

– Det tråkiga är att de gjort det till en internpolitisk aktivitet. De cirka 23 000 medlemmarna i Jägarnas Riksförbund och resten av landets jägare som inte är medlemmar i Jägareförbundet är inte välkomna, konstaterar Conny Sandström.

– Dessutom ägnar sig Jägareförbundet åt en märklig sifferexercis inför mötet i Falun, tycker han.

Jägareförbundet vill ha 15 vargföryngringar.

– Det är till och med en ökning jämfört med dagens läge i vargstammen. Då är det mycket bättre att föra ner vargfrågan till lokal nivå. De som drabbas av stora rovdjursstammar ska själva kunna avgöra i en folkomröstning hur mycket rovdjur det bör vara i deras egen bygd, säger Conny Sandström.

Med dagens utveckling kommer den stora delen av vargstammen på cirka 150 vargar att finnas i Värmland och Dalarna.

– Att nästan hela trycket från den nationella vargstammen ska finnas koncentrerad till en region ger orimliga konsekvenser för tamdjursägarna och jägarna i området, fastslår Conny Sandström.

Folkomröstningar får inte innebära att vi måste vänta på att få skyddsjakt på varg, anser Jägarnas Riksförbund.

– Vi måste kunna reglera vargstammen med hjälp av skyddsjakt innan stammen blir för stor och skapar för mycket skada, kommenterar Conny Sandström.

– Dessutom krävs en ny jaktförordning, så att alla som har tamdjur får rätt att skjuta stora rovdjur när de tänker gå till angrepp, tillägger han.