Gunilla Skotnicka, biträdande avdelningschef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket, understryker att det är ovanligt med stora valar i Östersjön. Händer det igen kommer myndigheten att göra en ny bedömning av vem som ska stå för kostnaden.
Foto: Naturvårdsverket Gunilla Skotnicka, biträdande avdelningschef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket, understryker att det är ovanligt med stora valar i Östersjön. Händer det igen kommer myndigheten att göra en ny bedömning av vem som ska stå för kostnaden.

Inga jägarpengar till strandad val

Jägarna slipper att betala notan för den val som strandade på Öland i april. I stället skjuter Naturvårdsverket till pengar för att täcka kostnaderna som uppstod då det åtta meter långa kadavret destruerades.

Den döda knölvalen blev en riksnyhet när den flöt i land på Öland i april. Först fanns det planer på att bogsera kvarlevorna till havs. Men på grund av kadavrets storlek och förekommande gasbildning gick detta inte att genomföra.
Enligt jaktförordningen tillföll valen staten och enligt samma förordning är det Polismyndigheten som i sådana fall ska hantera det döda djuret.

Förbrändes utomlands
Polismyndigheten ombesörjde att den döda valen fraktades på lastbil till Danmark där den eldades upp. Medel för att täcka kostnaden skulle tas ur viltvårdsfonden – och därmed skulle notan indirekt skickas vidare till de svenska jägarna.
Men nu har Naturvårdsverket beslutat att skjuta till särskilda resurser från ”anslaget 1:3, åtgärder för värdefull natur” för att täcka kostnaden.

Står för alla kostnader
– Vi kommer att stå för kostnaderna för omhändertagandet av valen. Vi vet inte i dagsläget hur mycket det blir, men det handlar om minst 200 000 kronor, säger Gunilla Skotnicka, biträdande avdelningschef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.
Är detta prejudicerande, betalar ni om det strandar fler valar?
– Vi har gjort en bedömning i det här fallet, händer det igen får vi ta ställning till det då.