Intresset för att jaga radioaktiva vildsvin i främst Gävleborg och Uppsala län lär fortsätta att störtdyka. Det finns inga planer på att tillföra medel för provtagning av cesium i vildsvinskött, är beskedet från landsbygdsministern.
Foto: Shutterstock.com Intresset för att jaga radioaktiva vildsvin i främst Gävleborg och Uppsala län lär fortsätta att störtdyka. Det finns inga planer på att tillföra medel för provtagning av cesium i vildsvinskött, är beskedet från landsbygdsministern.

Inga pengar för cesiumtest av vildsvin

Trots att det är höga halter av cesium i vildsvin som fällts, främst i Gävleborg, vägrar regeringen avsätta extra pengar som täcker att få köttet undersökt när det gäller radioaktivitet.

Trots att Tjernobylkatastrofen inträffade 1986 och gav radioaktivt nedfall i Sverige fälls fortfarande vildsvin med mycket höga halter av cesium.
En rekordnotering för snart två år sedan avslöjade att ett vildsvin som fällts söder om Gävle hade 13 000 becquerel per kilo. Sedan var det ett vildsvin med 16 000 becquerel från Tärnsjö i Uppsala län. Gränsvärdet är 1 500 för att köttet ska få avyttras, enligt Livsmedelsverket. Om det är över 10 000 becquerel per kilo bör dock livsmedlet inte ätas alls, enligt Livsmedelsverkets råd.

”Risken ändå väldigt låg”
– Om man äter vildsvinskött som överstiger gränsvärdet på 1 500 becquerel per kilo betraktar vi ändå risken som väldigt låg, även om man äter flera kilo, säger Kjettil Svensson, toxikolog på Livsmedelsverket.
Men det uttalandet spelar ingen större roll efter en senare undersökning, som visar att sju av tio fällda vildsvin i Gävleborg har för höga cesiumhalter för att köttet ska kunna skänkas bort eller säljas. Intresset för vildsvinsjakt är inte lika strålade efter det.

JRF har begärt mer medel
Bland andra Jägarnas Riksförbund, JRF, har begärt hos regeringen att det behövs mer ekonomiska medel till Strålsäkerhetsmyndigheten, så att provtagningen kan bli gratis för jägarna. Annars kommer viljan att jaga vildsvin fortsätta att störtdyka.
Nu har även frågan om gratis provtagning blivit en riksdagsfråga. Det var Ulla Andersson (V) från Gävle som ville ha besked.

S-ministern säger nej
– För närvarande finns inte några planer på att tillföra medel för provtagning av cesium i vildsvinskött, svarade landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).
Att det är högre cesiumhalter i vildsvin än i hjortdjur som rådjur tros bero på att vildsvinen bökar på djupet i marken efter något ätbart. Rådjur äter svamp och annat på markytan, där inte lika mycket cesium finns kvar.