Ingen ändring av fjälljakten

Det blir ingen ändring av fjälljaktsreglerna. Efter en mycket jämn omröstning föll miljö- och jordbruksutskottets förslag att se över möjligheterna att begränsa jakten i fjällen för utlänningar.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna anser att de nya reglerna från 2007, som innebär att utländska jägare får jaga småvilt i fjällen på samma villkor som svenskar, är ett stort hot mot den framtida jakten, rennäringen och hela den svenska fjällvärlden.
Allianspartierna anser emellertid att en begränsning av utlänningarnas jakträtt inte är förenlig med EU-rätten. Dessutom anser partierna att det är för tidigt att säga hur de nuvarande jaktreglerna har påverkat småviltsstammarna, rennäringen, naturmiljön och den svenska jakttraditionen.

Stöd av SD
I miljö- och jordbruksutskottet fick förslaget, som syftar till att begränsa jakträtten för utländska medborgare, stöd av Sverigedemokraterna.

Till riksdagens votering fanns det därför en majoritet för att ändra reglerna.
Om kvittningssystemet mellan de rödgröna partierna och den borgerliga alliansen fungerat skulle s, mp, v och sd vunnit omröstningen med två röster. Men sedan började sjabblet.
En socialdemokratisk ledamot påstod att han tryckt på rätt knapp, men att rösten inte registrerades. Vänsterpartiets Vivianne Johansson röstade inte alls efter ett missförstånd. En kristdemokrat som egentligen skulle ha varit frånvarande röstade ändå. Det innebar att regeringssidan vann men en enda rösts övervikt.

Bengt Bixo besviken
Bengt Bixo, JRF-ordförande i Jämtland-Härjedalen, tillhör dem som är besvikna efter voteringscirkusen i riksdagen.
– Det här var tråkigt och tjusningen med fjälljakten är spolierad, säger han.
JRF:s inställning är att jakten i första hand ska utövas av ortsbefolkningen, där efter övriga svenskar och sedan utländska. 
– Vi hoppades att de svenska jakttiderna skulle anpassas till de norska så jakten börjar samtidigt i båda länderna, tillägger Bengt Bixo.