Björnjakten i Norrbotten ställs in.
Foto: Shutterstock Björnjakten i Norrbotten ställs in.

Ingen björnjakt i Norrbotten

Björnjakten i Norrbotten ställs in. Spillningsinventeringen visar att björnstammen minskat och hittills i år har länsstyrelsen beviljat skyddsjakt på 42 björnar, vilket innebär att jaktuttaget redan är cirka 8 procent.

När den senaste inventeringen av björnspillning offentliggjordes för några veckor sedan bekräftades det många redan anade; björnstammen har minskat till drygt 500 björnar i jämförelse med den sju år gamla inventeringen då Norrbotten bedömdes ha drygt 700 björnar.

Inaktuellt förvaltningsmål
Till saken hör också det förvaltningsmål som beslutades 2011 då inriktningen skulle vara omkring 800 björnar i länet. Redan något år senare insåg de flesta inblandade parter, liksom Länsstyrelsen, att förvaltningsmålet var i högsta laget och att skadorna, främst inom rennäringen, var oacceptabla. Sedan dess har länsstyrelsens inriktning varit en betydligt lägre nivå och en stabilisering kring den nivå som inventeringen visar i dag.
– Vi kommer att lyfta frågan ett nytt förvaltningsmål i höst. Vi måste ha ett mer konkret och ett mer realistiskt mål att jobba mot, inte minst om vi ska kunna besluta om licensjakt, säger Magnus Enbom på länsstyrelsens naturmiljöenhet.

Oförändrad björnstam
Slutsatsen av detta är alltså att björnstammen bedöms befinna sig på den eftersträvade nivån. Samtidigt har Norrbottens länsstyrelse enbart i år beviljat skyddsjakt på 42 björnar, vilket betyder att större delen av tillväxten är intecknad. Med årets skyddsajkter kommer förmodligen björnstammen att vara oförändrad.

Upprörda reaktioner
Den genomsnittliga beskattningsnivån av björnstammen (med licensjakter, skyddsjakter och kända dödsfall) har varit 13 procent sedan 2010. Förra året hade Norrbotten licensjakt på 30 björnar, året innan 35 – och i år blir det ingen jakt alls.
– Vi har fått en del upprörda telefonsamtal. Jag kan förstå det, inte minst när vissa jägare skaffat specialhundar med mera. Samtidigt måste vi upprätthålla en trovärdig förvaltning. Och det är vad vi gör nu, säger Magnus Enbom.