Hittills i år har det redan fällts 20 järvar under skyddsjakt.
Foto: Shutterstock Hittills i år har det redan fällts 20 järvar under skyddsjakt.

Ingen licensjakt på järv i år

Trots att antalet järvar i Sverige är på samma nivå som förra året blir det ingen licensjakt i år. Den nya beskattningsmodellen visar nämligen att uttag måste göras med försiktighet.

Förra året beslutade Naturvårdsverket för första gången om licensjakt på järv. 15 järvar fick fällas, mellan den 28 november och 31 december, på tre samebyars året runt-marker i Jämtlands län. Syftet var att minska skadorna på renskötseln där järvstammen är som tätast.
Jakten misslyckades dock, delvis på grund av dåliga spårförhållanden. Inte en enda järv fälldes.

Beskattningsmodell framtagen
Inför i år var ambitionen att jakten skulle komma i gång betydligt tidigare. Men så blev det inte. Och nu har Naturvårdsverket beslutat att det inte blir någon licensjakt på järv alls under 2020.
– Nytt för i år är att forskare har tagits fram en beskattningsmodell även för järv. Sedan tidigare finns det sådana för till exempel varg. Och beräkningarna visar att uttag måste göras med försiktighet, säger rovdjurshandläggare Baharan Kazemi på Naturvårdsverket.
Forskarnas beskattningsberäkning nådde Naturvårdsverket nyligen.
– Den bygger på faktiska siffror. Inventeringsperioden var inte slut förrän i juli och resultatet var inte sammanställt förrän i slutet av oktober, förklarar Baharan Kazemi.

Fler skyddsjakter i år
Inventeringen visar, vilket Jakt & Jägare rapporterade förra veckan, att antalet järvar i Sverige är på samma nivå som förra året. Och att stammen, som uppskattas till 687 järvar, ligger över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är 600.
Men antalet föryngringar har minskat något. 2018 registrerades 124 föryngringar, förra året 104 och i år endast 101.
Dessutom har antalet skyddsjakter ökat. Hittills i år har det redan fällts 20 järvar och ser man till statistik från tidigare år kommer det att fällas fler järvar under vintern.
– Järv är en väldigt känslig art. Till exempel är järvar inte könsmogna förrän de är två år. Och beskattningsberäkningarna visar att redan med noll avskjutning så är risken hög. Vi får se hur det blir nästa år. Meningen är ju att med licensjakt förebygga och minska antalet skyddsjakter, säger Baharan Kazemi.