Foto: Shutterstock I Jämtland finns en stark järvstam och nu vill man sänka nivån ner mot förvaltningsmålet.

Nio järvar kvar på tilldelningen i Jämtland

Nio järvar återstår av tilldelningen under licensjakten i Jämtland, det enda län där jakt genomförs. Jakten är avlyst i tre av åtta områden.

Licensjakten på järv genomförs mellan den 1 oktober och den 31 december i Jämtland. Stammen har under en tid legat över förvaltningsmålet på 34 föryngringar och tanken är att sänka stammen utan att äventyra det övergripande nationella målet.

Jakten avlyst

Tilldelningen är 15 djur, samma antal som sköts 2022 när tilldelningen var 20 järvar, hittills har sex djur fällts.

I de tre sydöstliga jaktområdena är jakten avlyst.

Återstående kvot: Område 1: två järvar, område 3: tre järvar, område 4: två järvar, område 5: en järv, område 7: en järv.

Samtliga kvarvarande jaktområden ligger i de västra länsdelarna nära eller i fjällvärlden.