Foto: Maria Katarina Wolf Svanström/Mostphotos & Länsstyrelsen i Jämtlands län Licensjakten på järv i Jämtland motiveras bland annat med att man vill att länets renskötare ska bli mera positivt inställda till djuren.

Järvjakten: 15 djur får fällas i Jämtland

15 järvar får skjutas under årets licensjakt i Jämtlands län. Jakten får pågå i åtta områden från och med den 1 oktober till och med den 31 december i år.

Område 1 högst 2 järvar får fällas
Område 2 högst 2 järvar får fällas
Område 3 högst 3 järvar får fällas
Område 4 högst 2 järvar får fällas
Område 5 högst 2 järvar får fällas
Område 6 högst 1 järvar får fällas
Område 7 högst 2 järvar får fällas
Område 8 högst 1 järvar får fällas

Länsstyrelsen i Jämtlands län meddelar nu beslutet om höstens och vinterns licensjakt på järv. Enligt myndigheten är ett huvudmotiv till jakten att färre järvar i renbetesland kan minska konfliktytorna och öka toleransen för järv bland renskötare.

Smyg- och vakjakt

Jakten får enbart ske från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under den sista timmen får enbart smyg- och vakjakt förekomma.

Alla järvar, oavsett ålder och kön, får jagas och åtel, som uppfyller föreskrifterna, får användas.