Precis som förra året har länsstyrelsen i Norrbotten beslutat att det inte blir någon licensjakt på lodjur i länet.
Foto: Alfred Nyman/Mostphotos Precis som förra året har länsstyrelsen i Norrbotten beslutat att det inte blir någon licensjakt på lodjur i länet.

Ingen lodjursjakt i Norrbotten

Inte heller i år blir det någon licensjakt på lodjur i Norrbotten. Preliminära resultat från årets inventering, som pågår februari ut, visar att lodjursstammen ser ut att hamna på miniminivån.

Miniminivån som Naturvårdsverket har fastställt för Norrbottens län är 17 föryngringar. Och enligt länsstyrelsen i Norrbotten har årets inventering hittills visat att länet berörs av just 17 föryngringar, vilket är färre än fjolårets resultat som var 22 föryngringar.

Stammen ska stabiliseras
Enligt ett pressmeddelande från länsstyrelsen är målet med lodjursförvaltningen att stammen ska stabiliseras i antal och utbredning i länet, samtidigt som skador på rennäringen ska begränsas.
– Under våren kommer länsstyrelsens handläggning av skyddsjaktärenden att ske med beaktande av årets inventeringsresultat. När lodjursstammen stabiliserats kan licensjakt nyttjas för att reglera stammen i syfte att minska skadorna på rennäringen, kommenterar Maike Demski, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Norrbottens län.