Michael Vuorio med sin sexårige schillerhane Billy, som dödades av varg i Äppelbo i Dalarna. Billy blev det andra offret på tre dagar. Naturvårdsverket tycker att Michael Vuorio och de övriga jakthundsägarna i området ska använda pinglor som skydd. Någon skyddsjakt blir det inte.
Foto: Malte Sandström Michael Vuorio med sin sexårige schillerhane Billy, som dödades av varg i Äppelbo i Dalarna. Billy blev det andra offret på tre dagar. Naturvårdsverket tycker att Michael Vuorio och de övriga jakthundsägarna i området ska använda pinglor som skydd. Någon skyddsjakt blir det inte.

Ingen skyddsjakt på varg i Äppelbo

– Naturvårdsverkets avslag om skyddsjakt på varg i området runt Äppelbo visar på vilken kunskapsbrist det finns inom Naturvårdsverket, säger Malte Sandström, Jägarnas Riksförbunds ordförande i Dalarna.
Jägarnas Riksförbund är en bland flera parter som ansökt om skyddsjakt på varg.

Länsstyrelsen i Dalarnas län tillstyrkte ansökningen om jakt på två vargar i Äppelbo,

Två jakthundar har dödats i området under en tredagarsperiod i början av september.

Även om vargangreppen är olyckliga för den enskilde är omfattningen av skadorna inte tillräcklig för att Naturvårdsverket ska kunna besluta om skyddsjakt.

Naturvårdsverket går på Viltskadecenters linje

De anser att det i praktiken skulle vara för svårt att veta vilka vargar som attackerat de två hundarna.

Ska dela ut fler vargpinglor

Istället ska andra lösningar tillämpas.

Naturvårdverket pekar på att länsstyrelsen fått särskilda medel för att bilda rovdjursakutgrupper.

De pengarna kan användas för att intensifiera arbetet med att minimera skador. Länsstyrelsen kan till exempel dela ut fler så kallade vargpinglor till jägare med jakthundar i området. Det är bjällror av metall som ger ifrån sig ett främmande ljud, som ska hindra vargattacker.

Den lokala rovdjursgruppen i området kan överväga att bilda så kallade varggrupper inför jakt på älg.

Malte Sandström blir rent ut förbannad när han hör talas om att det hänvisas till vargpinglor för hundar.

”Som att tro på tomten”

– Att tro att dessa pinglor ska ha en skyddande effekt är det samma som att tro på tomten.

Han har ett exempel som visar på vad pinglor och bjällror gör för nytta.

– Fäbodbrukaren Goth Bertil Johansson från Rättvik har fått får och en ren dödade av rovdjur trots att djuren haft dessa attiraljer hängande runt halsen.

Viltskadecentret vid Grimsö har i remissvaret till Naturvårdsverket avstyrkt skyddsjakten och istället hänvisat till sitt åtgärdspaket för att skydda får och hundar.

– Det är beklagansvärt. Kunskapen om den verklighet vi lever i dag saknas helt, säger Malte Sandström.

”Det finns inget skydd”

– Det finns inga skyddsmöjligheter eller skyddsmetoder för hundar som används vid löshundsjakt. Inte ens om hunden är bunden vid trappräcket vid bostadshuset är den säker från att bli attackerad av varg, tillägger JRF:s länsbas och syftar på en vargattack utanför Ockelbo i år.

– Många människor runt om i landet är upprörda på grund av politikers och myndigheters tilltro till Viltskadecentret, tomteverkstaden vid Grimsö. Tiden är mogen för att rovdjursproblemen tas på ett betydligt mera seriöst allvar, fastslår Malte Sandström.