Ingen vågar skjuta skabbvarg

Två skabbangripna vargar orsakar debatt i Värmland, eftersom länsstyrelsen inte får bevilja skyddsjakt av djurskyddsskäl. Samtidigt hävdar Jägareförbundets Gunnar Glöersen att rovdjurspolitiken skapat en situation där jägare inte vågar göra det enda rätta, nämligen att avliva vargarna.

De båda skabbvargarna finns dels utanför Munkfors i Värmland och dels på gränsen mellan Dalarna och Gävleborg. Numera finns det skyddsjaktsbeslut på den skabbangripna värmlandsvargen – men inte för att den lider av skabb, utan för att den är närgången mot människor.
Jägarna i Värmland har haft kännedom om skabbvargen i över en månad och vänt sig till länsstyrelsen för att få ett skyddsjaktsbeslut. Länsstyrelsen har emellertid meddelat att det inte går att besluta om skyddsjakt för att ett djur lider eller är sjukt. Skyddsjaktsbeslut får man ta för människornas skull, till exempel när en varg är närgången eller gör skada.
Därför är det upp till jägarna själva, eller polisen, att besluta om en avlivning. Men från jägarhåll är man orolig både för polisutredningar och få vapnen beslagtagna om man skjuter en varg.

Ingen vågar ta avlivningsbeslut
Enligt Jägareförbundets konsulent, Gunnar Glöersen, tvingas nu jägarna utstå kritik för att man inte avlivar vargarna. Men i själva verket, skriver han, är det ett symtom på en rovdjurspolitik som spårat ur. Alla, både myndigheter och enskilda, är nu så rädda om sitt eget skinn att ingen vågar ta det enda logiska beslutet, att avliva vargarna.
– Vem vill eller vågar avliva en skabbvarg när varje avlivad varg leder till polisutredning och risk för att anklagas för grovt jaktbrott. Kanske är vargen inte tillräckligt sjuk. Speciellt som skabb sägs kunna läka ut, skriver Glöersen i sin blogg på Jägareförbundets hemsida. Han fortsätter:
– Om samhällets signaler är att de själva inte vågar ta ett avlivningsbeslut, hur kan då någon förvänta sig att enskilda personer skall våga det.

”Bara man kan motivera”
Enligt polisen i Värmland finns det dock ingen anledning att ta vapnen från någon som inte begått något brott och kan motivera varför man avlivat en varg.
– Det görs visserligen alltid en utredning, men motiveringen att polisen skulle ta vapnen under jaktsäsong tycker jag är ganska dålig för att inte ta bort en ordentligt skabbangripen varg, säger polisens Monica Stöllman till Nya Wermlands-Tidningen.