Pekar på riksdagsmajoritet. SJF:s rovdjursexpert, Gunnar Glöersen, pekar på att närmare 90 procent av riksdagens ledamöter sa ja till uppgörelsen om vargflytt mot vargjakt.
Pekar på riksdagsmajoritet. SJF:s rovdjursexpert, Gunnar Glöersen, pekar på att närmare 90 procent av riksdagens ledamöter sa ja till uppgörelsen om vargflytt mot vargjakt.

Ingen vargjakt – ingen vargflytt

Höga tjänstemän inom Svenska Jägareförbundet signalerar nu att uppgörelsen om vargflytt kan vara i fara. I alla fall om det inte blir någon vargjakt efter valet.
– Jag ser det som naturligt. Vårt åtagande med att förankra vargflytt bygger på vi får jaga vargen. Utan vargjakt faller uppgörelsen, säger förbundets rovdjursexpert Gunnar Glöersen.

De rödgröna avser inte att lämna något besked om hur det blir med vinterns vargjakt om man skulle vinna valet. Det har satt igång funderingar på Svenska Jägareförbundet.
Det är förbundets naturvårdsansvarige, Fredrik Widemo, som först offentliggör tankarna, på sin blogg på förbundets hemsida. I en skrifväxling med en av läsarna skriver Widemo:

”Osannolikt”
”SJF anser att vargstammen delvis skall förvaltas genom jakt. Vi har redan idag fler vargar än SJF:s måltal, även om SJF väl uttalat att vi kan leva med riksdagsbeslutet. Därmed skulle en inplantering av nya vargar utan jakt vara ett aktivt steg längre bort från vårt uppsatta mål. Så länge detta mål finns tror jag att det är osannolikt…”
”Sedan kan man förstås rent generellt fundera över hur klokt det vore att efter att ha förhandlat fram jakt, med en eftergift att acceptera och förankra en utplantering, sedan ställa upp på eftergifterna utan att få jakten. Förhandlingsmässigt lär man vara i underläge framgent.”

Personliga åsikter
För Jakt & Jägare inskärper Widemo att det här hans högst personliga åsikter. Det är inte förbundets inställning han torgför. Fredrik Windemo trycker också på att resonemanget är hypotetiskt, eftersom de rödgröna inte lämnat något besked hur man avser att hantera frågan om vargjakt.
– De kanske vill lösa inavelsfrågan genom att tillåta varg i renbetesland, säger Fredrik Widemo, som dock står fast vid sin ståndpunkt som framkommer i bloggen.
– För mig känns det väldigt osannolikt att vi skulle fortsätta driva ett förankringsarbete för vargflytt, om jakten försvinner. Det skulle personligen förvåna mig om förbundet kommer fram till något annat, kommenterar Widemo.
Förbundsbas Torsten Mörner vill inte kommentera utspelet, utan hänvisar till SJF:s rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

”Inget konstigt resonemang”
– Jag ser inget konstigt i det här resonemanget. Riksdagsbeslutet och regeringen säger att de två sakerna hänger ihop. Förutsättning för flyttning av varg är jakten. Tar man bort det ena, så faller uppgörelsen, säger Gunnar Glöersen.
Frågan har varit uppe för diskussion i Jägareförbundets nationella rovdjursråd. Det fattades inget beslut i ärendet, men Glöersens bedömning är att ledamöterna resonerade som han och Fredrik Widemo.

Inget besked också ett besked
Utan att vilja utveckla saken säger Glöersen att de rödgrönas uteblivna besked om vargjakten också måste ses som ett besked.
– Det är uppenbart ett val som de rödgröna gör, och då får människor ta ställning utefter det, säger Gunnar Glöersen.
Jägarnas Riksförbund, JRF, har i sin tur redan tidigare
deklarerat att de anser att det bör avvaktas med flyttning av varg i fem år.
Jägarnas Riksförbund är helt emot import av varg. 
JRF går inte med på att ”förankra” vargflytt i de berörda områdena och anser att det måste räcka med att informera och förklara regeringens åtgärder mot inaveln i vargstammen.