Älgbaneskytt. Jägarnas Riksförbund lägger ned Sterte jägarskola och fokuserar istället på förbundets provbanor när intensivkurser för jägarexamen genomförs.
Älgbaneskytt. Jägarnas Riksförbund lägger ned Sterte jägarskola och fokuserar istället på förbundets provbanor när intensivkurser för jägarexamen genomförs.

Intensivkurser för jägarexamen på provbanor

Jägarnas Riksförbund kommer att prova en annan inriktning för intensivkurser i jägarexamen.
– Vi kommer att fokusera på de provbanor som förbundet har, säger generalsekreteraren Mats Görling.
Tanken är att förlägga kurserna till skjutbanorna. I flera fall finns lokaler vid banorna där teoridelen kan genomföras.

Logi går att ordna med hjälp av till exempel vandrarhem i närheten av banorna.

I gengäld avvecklas Sterte jägarskola och de två byggnaderna ska säljas, enligt ett beslut vid det senaste förbundsstyrelsemötet.

En av anledningarna är att Jägarnas Riksförbund inte har haft tillgång till en egen skjutbana vid Sterte.

Dessutom har det varit för svårt att få tillräckligt många deltagare att resa till Sterte.

– Därför tror vi mer på att kursdeltagare åker till en provbana i till exempel sitt hemlän, kommenterar Mats Görling.

Allt färre elever

Allt färre tar jägarexamen och de som sysslar med att utbilda nya jägare får färre elever.

Enligt siffror från Naturvårdsverkets register har antalet godkända teoriprov minskat med nästan 2 400 på tre år, vilket är cirka 22 procent.

Men Mats Görling misströstar inte för det.

– Jägarnas Riksförbund har tagit fram billig, bra och lätthanterlig kurslitteratur för jägarexamen. Och vid några av våra provbanor kommer vi att erbjuda bra intensivkurser, säger han.

Förbundet är bra på utbildning, tycker Mats Görling.

– På Sterte har vi haft en hög andel som fått godkänt och klarat alla delar av jägarexamen.