Invandrad varg återupptäckt i Jämtland

En varg som vandrat in från Finland-Ryssland har registrerats i östra delarna av Jämtlands län. Det är samma finsk-ryska varg som registrerades i Norrbotten hösten 2010.
– Vargen spårades bara någon mil från det svenska vargområdet. Om den fortsätter ännu längre söderut kan den bli ett värdefullt tillskott för att förstärka den inavlade svenska vargstammen, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Den aktuella vargen registrerades första gången den 16 november 2010 vid Stora Sjöfallet i Norrbotten. Då togs DNA-prov som analyserats vid DNA-labbet vid Grimsö viltforskningsstation.
– Sedan flera år analyseras majoriteten av de vargspillningar som länsstyrelserna och samebyarna samlar in under sitt inventeringsarbete i renskötselområdet, säger Linn Svensson vid Viltskadecenter.

Öster om Bräcke
Därefter har vargen inte påträffats i några genetiska analyser förrän den 7 februari, då en spillning upptäcktes öster om Bräcke i Jämtland. Det är ännu okänt vilket kön vargen har. Vargen har även spårats i Västernorrlands län,
I dagsläget har länsstyrelserna inte kontakt med vargen, men insatser görs för att åter lokalisera vargen.
I nordligaste Sverige och Norge har flera invandrade finsk-ryska vargar registrerats under det senaste decenniet. Hittills har endast två av dessa vargar kommit ner till Mellansverige och mellersta Norge, (Kynnareviret i Norge och Galvenreviret i Sverige).
De båda hannarna har fått två kullar var.