Invandrad varg har bildat revir i Hälsingland

Vargen som kallas ”Invandraren” och kommer från Finland-Ryssland har registrerats på sin vandring söderut. Nu har vargen återfunnits norr om Bollnäs där den bildat ett revir, enligt Viltskadecenter vid Grimsö. 

Det var i samband med varginventeringen som ett nytt revirmarkerande vargpar hittades norr om Bollnäs. Spillnings- och hårprov hittades i februari 2008. Proverna har analyserats vid Lunds universitet. DNA-svaret kom i dagarna och visar att hannen är den så kallade ”Invandraren”.

Vargreviret Galven
Det nya vargreviret går under namnet Galven och är beläget norr om Bollnäs och väster om Ljusnan.
Det är möjligt att det även skett föryngring i det nya vargreviret, men detta är ännu inte klarlagt. Först när det kommer spårsnö kan det bli svar på om vargparet har valpar eller inte.
Den invandrade varghannen registrerades första gången den 18 december 2006 i Pessinki i Norrbotten, och även under sin vandring söderut, med hjälp av DNA-prover.

Vandrat cirka 90 mil från Norrbotten
Varghanne har varit utanför Rättvik i Dalarna under sommaren 2007. Hösten 2007 konstaterades att varghanne befann sig någon mil norr om Älvdalen. Sedan varghannen upptäcktes i Norrbotten december 2006 har den vandrat cirka 90 mil söderut.
Det är första gången sedan 1990 som vargforskarna har upptäckt en invandrade varg, mitt inne i den svenska vargstammen.
I norra delen av landet har det under årens lopp registrerats flera invandrade vargar. Men ingen av dem har fått kontakt med den fasta vargstammen i mellersta eller södra Sverige, rapporterar Viltskadecenter.