Lodjursstammen ökar i delar av landet, men har samtidigt minskat i de nordliga länen.
Foto: Shutterstock Lodjursstammen ökar i delar av landet, men har samtidigt minskat i de nordliga länen.

Inventering visar ökning av lodjur

Antalet lodjur i Sverige har ökat med ett 100-tal djur sedan förra året och ligger över målen för bevarandestatus. Det visar Naturvårdsverkets årliga inventering av stammen.

Förra året fanns det omkring 1 150 lodjur i Sverige och 189.5 dokumenterade familjegrupper.
I år är motsvarande siffror 1 250 och 213, samtidigt som 870 individer beräknas vara referensvärde för gynnsam bevarandestatus.
Ökningen av familjegrupper har främst skett i de mellersta och södra delarna av landet samt i Västernorrlands län.
Men, påpekar Naturvårdsverket, en viss minskning av antalet familjegrupper har noterats i övriga delar av landet.

Osäkra beräkningar
Man understryker samtidigt att alla resultat av inventeringar som jämförs år till år måste tolkas med viss försiktighet. Förändringarna kan, då det inte rör sig om en ihållande trend, bero på snötillgång och vilka metoder – som dna-analyser och viltkameror – som använts.
Dessutom spelar det stor roll hur stor andel av honorna som har fått ungar eftersom det bara är honor och årsungar som räknas.

Nationell förvaltningsplan
Carl-Johan Lindström, tillförordnad chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, kan inte säga om tilldelningen vid licensjakt på lodjur kommer att öka som ett direkt resultat av att stammen växer.
– Detta styrs i de regionala förvaltningsplanerna, men tidigare har det funnits en ambition att minska antalet i norrlandslänen, säger han och fortsätter:
– Gynnsam bevarandestatus är ett golv, sedan sätter man olika förvaltningsmål. Vi arbetar med en nationell förvaltningsplan för de stora rovdjuren, vilket är en revidering av befintliga planer, som kommer att omfatta övergripande mål för lodjuren på nationell nivå.