Länsstyrelsen bedömer att det troligtvis är en och samma oskygga vargindivid som förflyttar sig mellan olika byar i Alfta och Edsbyn.
Foto: Mostphotos Länsstyrelsen bedömer att det troligtvis är en och samma oskygga vargindivid som förflyttar sig mellan olika byar i Alfta och Edsbyn.

Ja till skyddsjakt på varg i Ovanåker

Fem ansökningar om skyddsjakt på varg i Ovanåkers kommun inkom till länsstyrelsen i Gävleborgs län i februari. Nu ger länsstyrelsen tillstånd till skyddsjakt efter en varg.

Den senaste ansökan gjorde Ovanåkers kommun förra veckan. Den och ytterligare tre av de fem ansökningarna gäller skyddsjakt på fler än en vargindivid.

Flera vargar upplevs som oskygga
I länsstyrelsens beslut går att läsa:
”Skälet till ansökningarna uppges vara av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet då ett flertal vargar upplevs oskygga och närgångna.
Vargarna uppges bland annat ha rört sig förbi tre förskolor, ett seniorboende och genom ett flertal villaområden. Vidare beskriver sökanden att vargarna vistats i och runt hästhagar, druckit ur hästarnas vattenkar, förföljt och gått emot promenerande människor med och utan hundar och även observerats på en altan under dagtid.

Har ändrat sina vardagliga rutiner
Samtliga sökanden hänvisar till att människorna i samhället upplever ett stort obehag över att vistas utomhus och har därför ändrat sina vardagliga rutiner. Hundpromenader sker inte längre i naturen, boende väljer att motionera inomhus i stället. Boende vågar inte heller låta sina barn leka utomhus, gå till skolan eller vänta på skolbussen själva.
Vargarna har observerats kontinuerligt sedan hösten 2019, och upplevdes till en början som mer skygga och undvikande än vad de gör i dagsläget. Detta eftersom de skrämselåtgärder som användes av privatpersoner resulterade i att vargarna avlägsnade sig. Nyligare rapporter vittnar om att vargarna uppvisar ett alltmer oönskat beteende då de närmar sig både bebyggelse och människor.”

Troligtvis en vargindivid
Länsstyrelsen konstaterar dock att det troligtvis är en och samma oskygga vargindivid som förflyttar sig mellan olika byar i Alfta och Edsbyn, och bedömer att den kan orsaka allvarlig skada. Därför ska den beviljade skyddsjakten riktas mot den individ som mest sannolikt bedöms som skadegörande.
Skyddsjakten är tillåten, inom ett specificerat område mellan Alfta och Edsbyn, från och med i dag, den 3 mars, och till och med den 9 mars.