Länsstyrelsen är rädd för att det finns en överhängande risk för tillvänjning och ser därför inte någon annan lösning än skyddsjakt på det revirmarkerande vargparet. Jakten får bedrivas inom området på kartan.
Foto: Shutterstock & länsstyrelsen i Gävleborgs län Länsstyrelsen är rädd för att det finns en överhängande risk för tillvänjning och ser därför inte någon annan lösning än skyddsjakt på det revirmarkerande vargparet. Jakten får bedrivas inom området på kartan.

Ja till vargjakt i Bollnäs och Ovanåker

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har ändrat sig och tillåter nu skyddsjakt på två vargar i kommunerna Bollnäs och Ovanåker, med motiveringen att vargarna har blivit alltmer oskygga och påverkar vardagen för de boende i området.

Så sent som i måndags gick förvaltningsrätten i Luleå på länsstyrelsen i Gävleborgs linje och sa nej till skyddsjakt på oskygga vargar i ett område på gränsen mellan kommunerna Bollnäs och Ovanåker.
Det var bland andra Ovanåkers kommun som efter 27 klagomål från kommuninvånare hade ansökt. Och när länsstyrelsen för ett par veckor sedan, i ett gemensamt beslut som gällde hela sex ansökningar, inte medgav skyddsjakt överklagade bland andra kommunen.
Innan förvaltningsrätten hade hunnit behandla kommunens överklagan hade dock miljö- och byggförvaltningen i Ovanåker skickat in en ny ansökan om skyddsjakt till länsstyrelsen.

36 klagomål till kommunen
Den var baserad på den första ansökan och kompletterad med ytterligare fyra klagomål om oskygga vargar. Och sedan denna sista ansökan gjordes har kommunen löpande kompletterat ärendet med fem klagomål till. Sammanlagt 36 klagomål, alltså.
Enbart under måndag och tisdag denna vecka har två vargar jagat rådjur och rört sig inne på gårdar, 20 meter från bostadshus och tre meter från garage. Ett rådjur har dödats och ätits upp vid ett skidspår i ett populärt friluftsområde. Skolan i området har ställt in planerad undervisning och den lokala idrottsföreningen har ställt in aktiviteter. Ännu ett rådjur dödades cirka 100 meter från bostadshus och där fanns även revirmarkeringar. På den gården finns 100 får.

Risk för tillvänjning
Det revirmarkerande parets revir har fått namnet Oxaklitt. Ingen av dem har, enligt länsstyrelsen, genetiskt värdefull härkomst.
Och nu har alltså länsstyrelsen ändrat sig och beviljat skyddsjakt på dessa vargar, eftersom de har uppehållit sig i området en längre tid och inte låter sig skrämmas av människors närvaro. Länsstyrelsen är helt enkelt rädd för att det finns en överhängande risk för tillvänjning och ser därför inte någon annan lösning än skyddsjakt.

Långvarig rädsla och oro
I skyddsjaktsbeslutet går bland annat att läsa:
”Länsstyrelsens iakttagelse utifrån observationer och spårningar av dessa vargar är att de tappar mer och mer av sin skygghet mot människor. Inte i något annat revir i länet väljer vargarna att så gott som dagligen söka föda i mänskligt befolkade byar och tätorter. Jämfört med tidigare har vargbesöken blivit betydligt fler samtidigt som vargarna rör sig ännu närmare bostadshus.”
Därför gör länsstyrelsen bedömningen att vargarnas närvaro och oönskade beteende genererar långvarig rädsla och oro, vilket har försämrat livsvillkoren för de boende i området.
Skyddsjakten får pågå till och med den 4 mars.