Jägare riskerar bli utan licens

Vapenhandläggarna hos polisen i Dalarna har fullt upp. Många ansöker om vapenlicens veckorna före älgjakten och polisen hinner helt enkelt inte med.
Dessutom har det dragits ner på personal, det finns inte lika många handläggare för vapenlicenser.

Peter Torsell vid polisens rättsenhet är chef för Dalarnas vapenhandläggare. Han berättar att han har jobbat hårt för att utöka antalet handläggare. Under hösten kommer därför ytterligare handläggare anställas.

Han vill även passa på att uppmana jägarna att lämna in sina ansökningar med längre framförhållning.

– Många jägare är ute i sista sekunden med sin ansökan. Jag skulle vilja uppmana alla jägare att bättra sig på den här punkten. Då skulle vi kunna undvika dessa köer, säger Peter Torsell i Falu Kuriren.

Polisens vapenhandläggare har fått mer att göra utöver licenserna. Från den 1 juli i år gäller nya regler kring lån av skjutvapen.

Särskilt vapenlånebevis

Numera måste den person som lånar skjutvapen vara godkänd av polismyndigheten och ha ett särskilt vapenlånebevis. Det gäller även om man lånar inom familjen.

Kravet gäller dock inte om man redan innehar ett vapen av samma typ för samma ändamål som det vapen man ska låna. Inte heller om vapnet ska användas under uppsiktsjakt.

Vapenlånebevis infördes eftersom polisen hävdat att de märkt att de som fått sina vapentillståd indragna var kvicka att avyttra vapnen till någon i sin närhet. Därefter kunde den ursprunglige vapenägaren låna sina gamla vapen.

För att se till att jägarna följer de nya lånereglerna, och att de har vapenlicenser, ska polisen göra stickprover i skogen under älgjakten.